Algemeen

Nieuwsbrief nieuwbouw

29-12-2017 | Geplaatst door Carlo Tiecken

De vergunning is rond, de subsidie van de gemeente is binnen. De eerste piketpaaltjes voor het nieuwe kleedkamercomplex zijn de grond in gegaan en we hebben toestemming om te beginnen met het afgraven en afvoeren van grond op de bouwplek. Kortom: de afgelopen maanden zijn wederom stappen gezet. De realisatie van de nieuwbouw op ons sportpark komt weer dichterbij.

Op 18 januari worden leden tijdens een ingelaste bijzondere algemene ledenvergadering geïnformeerd. Daarnaast moeten leden toestemming geven om het bouwproces verder in gang te zetten. Een belangrijke vergadering dus zet deze datum vast in de agenda! Meer informatie volgt.

Inzamelacties: de stand tot nu toe

Inmiddels is met diverse inzamelacties ruim 42.000 euro ingezameld! Het leeuwendeel is opgebracht door middel van de Super Verloting, dat liefst 35.000 euro heeft opgeleverd. Het overige bedrag is met diverse andere acties opgehaald, zie ook de barometer op onze website. Dank aan vrijwilligers en donateurs die dit mogelijk hebben gemaakt!

Verrassing!

In bovenstaand overzicht ontbreekt de verrassing van de vaste vrijwilligers van onze club. Tijdens de druk bezochte kerstborrel voor de vrijwilligers mocht de stuurgroep van de nieuwbouw een cheque t.w.v. 750 in ontvangst nemen! Het bedrag is bedoeld voor de inrichting van het nieuwe terras, dat tussen het nieuwe kleedkamercomplex en de kantine ontstaat. Geweldig, vrijwilligers bedankt! Leden nu al ideeën hebben voor de inrichting van het terras kunnen deze indienen bij de stuurgroep.

Super Verloting

We zijn erg tevreden over de verkoop van loten in de Super Verloting: er zijn maar liefst 530 van de 600 loten verkocht en de teller blijft lopen.

Trekking 1 had plaats op zondag 26 november in een bomvolle kantine. Onder toeziend oog van Notaris Te Lindert werden 22 prijzen verloot, waaronder de hoofdprijs van die trekking: een Jura espresso koffiemachine, beschikbaar gesteld door Meipoort Doesburg. Een overzicht van winnende lotnummers en bijbehorende prijswinnaars is te vinden op www.angerlovooruit.nl.

Wat overigens goed is om te vermelden is: alle prijzen zijn tijdens de trekking zelf beschikbaar! Wie wint kan de prijs gelijk in ontvangst nemen. Lothouders die een prijs hebben gewonnen maar niet aanwezig waren tijdens de trekking kunnen hun prijs tijdens de volgende trekking alsnog ophalen in de kantine.

Trekking 2 is op donderdag 21 december in de kantine tijdens het jaarlijkse kerstklaverjas- en pokertoernooi. Aanvang 19.30 uur. Dan wordt onder andere een Philips 49 inch Smart TV verloot, beschikbaar gesteld door EP Doesburg.

Trekking 3 wordt verricht tijdens de nieuwjaarsreceptie van Angerlo Vooruit, die op zondag 7 januari 2018 gehouden wordt in de kantine. Aanvang 18.00 uur.

Trekking 4 wordt verricht op een alternatieve locatie, op 31 januari tijdens de sponsoravond van Angerlo Vooruit. Deze is bij Retail Bouw in Doetinchem. Lothouders zijn van harte welkom. Tijdens deze avond zal onder andere een presentatie gegeven worden over de nieuwbouw, met daarin bijzondere aandacht voor duurzame energiemaatregelen die we willen nemen op het complex. Meer informatie over deze avond volgt.

Trekking 5, de grote finale is op 24 februari. Dan wordt ook de hoofdprijs, een Peugeot 108, beschikbaar gesteld door Garage Schel, verloot.

Nog geen lot? Het kan nog!

Loten kopen is overigens nog steeds mogelijk zolang de voorraad strekt. De lothouder dingt dan met zijn lot mee naar de prijzen in de nog komende trekkingen. Loten zijn beschikbaar in de kantine en bij Garage Schel. De prijs van een lot blijft 100 euro.

Voetjes van de vloer tijdens Tribute to the music of the 60’s, 70’s & 80’s

In Café D’n Uutkiek wordt zaterdag 6 januari 2018 een benefiet gehouden ten behoeve van de nieuwbouw.

Muziek is er van de band Flashback, die alom bekende hits uit de sixties, seventies en eighties speelt. De deuren gaan om 17.00 open.

Kaarten kosten in de voorverkoop 5 euro, op de avond zelf aan de deur 7,50 euro.

De opbrengst van de kaartverkoop komt ten goede aan de nieuwbouw. Komt allen! Vol = vol.

Crowdfunding

Via de website crowdfundingvoorclubs.nl, een initiatief van de KNVB, SponsorVisie en ING, is Angerlo Vooruit een crowdfundingsactie begonnen. Mensen die Angerlo Vooruit een warm hart toedragen en financieel een steentje willen bijdragen kunnen dit onder andere via deze website doen. De eerste donatie is inmiddels gedaan. De pagina van Angerlo Vooruit is te vinden via www.crowdfundingvoorclubs.nl/angerlo-vooruit.

Helpende handen gevraagd!

Tot slot een oproep aan leden, supporters, vrijwilligers en andere betrokkenen bij onze vereniging. Wie zou er vanaf het moment dat de eerste schop de grond in gaat kunnen helpen bij allerhande werkzaamheden tijdens de nieuwbouw?

Daarbij denken we aan bijvoorbeeld het helpen bij het sjouwen van stenen, helpen met isoleren, het schoonhouden van de bouwplaats, of andere voorkomende werkzaamheden.

Uiteraard zorgen we ervoor dat de werkzaamheden die we als vereniging zelf willen invullen veilig en goed voorbereid zijn en uiteindelijk bijdragen aan een prachtig resultaat.

Wat kun je verwachten als je je opgeeft? Wie zich via onderstaande antwoordstrook opgeeft als vrijwilliger wordt op een lijst geplaatst. De vrijwilligers worden vervolgens ingedeeld voor enkele vrijwilligerstaken.

Wat de werkzaamheden zullen zijn worden ruim van te voren gecommuniceerd, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Als groep opgeven mag natuurlijk ook, vele handen maken uiteindelijk licht werk.

Wij hopen jullie te mogen begroeten op de bouwplaats!

Aanmelden om te helpen

Kledingsponsor Senioren
Kledingsponsor Jeugd
sponsor