Algemeen

Algemene ledenvergadering op 8 oktober

04-10-2018 | Geplaatst door Carlo Tiecken

Het bestuur van v.v. Angerlo Vooruit nodigt al haar leden uit voor de algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op:

Maandag 8 oktober 2018 om 20.00 uur.
Locatie: De kantine van ons sportpark “Mariëndaal”.

Agenda:
 1. Opening en Ingekomen stukken.
 2. Notulen ledenvergadering 28 september 2017 (download verslag).
 3. Jaarverslag vereniging:
  a. Algemene zaken;

  b. Ledenbestand.

  c. Ereleden en Lid van verdienste
 4. Jaarverslag voetbalzaken:
  a. Senioren (veld/zaal);

  b. Jeugd.
 5. Vrijwilligersbeleid.
 6. Communicatie- en sponsorbeleid.
 7. Financiële zaken:
  a. Jaarverslag;

  b. Verslag kascommissie;

  c. Begroting 2018/2019
 8. Pauze
 9. Bestuursverkiezing.
  a. Aftreedschema:
  1)Kees Nederhoff Voorzitter2019
  2)………Penningmeester2020
  3)René LamersSecretaris2018
  4)Dirk Willem TieckenVoetbalzaken2020
  5)Marianne DerksenVrijwilligersbeleid2018

  b. Penningmeester is vacant. Kandidaten voor deze functie kunnen zich tot één uur voor de vergadering aanmelden

  c. René Lamers is aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld. Tegen kandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering beschikbaar stellen met minimaal 3 handtekeningen van leden van de vereniging. Het bestuur stelt voor om door te gaan met René als secretaris.

  d. Marianne heeft aangegeven nog één jaar door te willen gaan. Als bestuur zijn we hier zeer blij mee.

  e. Dirk Willem zijn functie wordt opgesplitst, zie punt f. Dirk Willem heeft zich beschikbaar gesteld om de functie: “Algemene zaken”, binnen het bestuur van de vereniging op te pakken. (Voor 3 jaar).

  f. Het bestuur wil de heren Peter Albers en Peter Engelsman toevoegen aan het bestuur. Beide voor voetbalzaken: Peter Albers voetbalzaken senioren, Peter Engelsman voetbalzaken jeugd.
 10. Ereleden.
 11. Nieuwbouw.
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.

De notulen van de ledenvergadering van 28 september 2017 staan ter inzage op de site.

Het financiële verslag ligt ter inzage één uur voor aanvang van de vergadering in de kantine.

Het plan ten aanzien van ereleden, lid van verdienste is in te zien op de site.

Met vriendelijke groet,

René Lamers
Secretaris V.v. Angerlo Vooruit
Tel: 06-25107791
E-mail: secretaris@angerlovooruit.nl

Kledingsponsor Senioren
Kledingsponsor Jeugd
sponsor