Algemeen

Algemene Ledenvergadering 30 september

18-09-2019 | Geplaatst door Carlo Tiecken

Het bestuur van v.v. Angerlo Vooruit nodigt al haar leden uit voor de algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op:

Maandag 30 september 2019 om 20.00 uur.
Locatie:
     Wehmerhof
 Dorpsstraat 31
 6986 AK Angerlo

Agenda:

 1. Opening en Ingekomen stukken.
 2. Notulen ledenvergadering 8 oktober 2018. (Bekijk hier de notulen)
 3. Jaarverslag vereniging:
  a. Algemene zaken;
  b. Ledenbestand.
 4. Jaarverslag voetbalzaken:
  a. Senioren (veld/zaal);
  b. Jeugd.
 5. Vrijwilligersbeleid.
 6. Communicatie- en sponsorbeleid.
 7. Financiële zaken:
  a. Jaarverslag;
  b. Verslag kascommissie;
  c. Begroting 2019/2020
 8. Pauze
 9. Bestuursverkiezing.

  a. Aftreedschema:
  1)Kees NederhoffVoorzitter2019
  2) ……… Penningmeester 2020
  3) René Lamers Secretaris 2021
  4) Dirk Willem Tiecken Algemeen 2020
  5) Marianne Derksen Vrijwilligersbeleid2019
  6) Peter Albers Voetbalzaken senioren2021
  7) Peter Engelsman Jeugdzaken 2021

  b. Kees Nederhoff is aftredend en heeft zich niet beschikbaar gesteld voor herverkiezing als voorzitter.

  c. Dirk Willem Tiecken heeft aangegeven de functie van voorzitter te willen invullen. Het bestuur stelt voor om Dirk Willem te benoemen tot Voorzitter. Tegen kandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering beschikbaar stellen met minimaal 3 handtekeningen van leden van de vereniging.

  d. Kees heeft aangegeven om de functie van penningmeester op zich te willen nemen. Het bestuur stelt voor om Kees te benoemen tot Penningmeester. Tegen kandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering beschikbaar stellen met minimaal 3 handtekeningen van leden van de vereniging.

  e. Marianne heeft aangegeven te stoppen als bestuurslid.
 10. Nieuwbouw/verbouw.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.

De notulen van de ledenvergadering van 8 oktober 2018 staan ter inzage op de site (Bekijk hier de notulen). Het financiële verslag ligt ter inzage één half uur voor aanvang van de vergadering.

Met vriendelijke groet,

René Lamers
Secretaris V.v. Angerlo Vooruit
Tel: 06-25107791
E-mail: secretaris@angerlovooruit.nl

Tot 30 september 2019!

Kledingsponsor Senioren
Kledingsponsor Jeugd
sponsor