Algemeen

Van de bestuurstafel

13-02-2020 | Geplaatst door Carlo Tiecken

12-2-2020

Algemeen

Verenigingsscan

Op dit moment is de beleidsnota Sport 2013-2020 van kracht. In opdracht van Gemeente Zevenaar heeft de Gelderse Sport Federatie onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van de sportverenigingen, samenwerking tussen de verenigingen om sport en bewegen te behouden voor nu en in de toekomst en samenwerking tussen sportverenigingen en sectoren uit het sociale domein binnen de gemeente Zevenaar. Het bestuur heeft op 24 januari jl. het definitieve rapport van deze verenigingsscan ontvangen. Overall scoort Angerlo Vooruit goed. Er liggen verbeterpunten op het vlak van strategie en vrijwilligerstaken. Het bestuur gaat deze onderwerpen de komende tijd nader onderzoeken en er een verbeterplan op zetten.

Actief op zoek naar vrijwilligers

Zoals ook uit de verenigingsscan is gebleken is het aantal vrijwilligers procentueel laag t.o.v. het aantal leden. Het grootste gedeelte van onze vrijwilligers doen meer dan 2 taken. Hierdoor is de druk op deze groep groot. Angerlo Vooruit is een vereniging, dus van ons allemaal.

Binnen de vereniging is er een aantal vacatures in te vullen. We zijn op zoek naar: scheidsrechters, zaterdagdienst, jeugdcommissie en vrijwilligers voor de kantinedienst. De vrijwilligerscommissie gaat samen met het bestuursleden met de leden in gesprek om ervoor te zorgen dat de vacatures ingevuld kunnen gaan worden. #samensterk

Voetbalzaken

Meidenvoetbal

Na een geslaagde pilot in het najaar van 2019, gaat de meidenvoetbalschool van HC ’03, GSV’38 en Angerlo Vooruit officieel van start in 2020. Naast trainingen in het voorjaar is het voornemen om ook trainingen in het najaar te houden.

De meidenvoetbalschool is een gezamenlijk initiatief van de voetbalverenigingen HC ’03 (Drempt), GSV ’38 (Giesbeek) en Angerlo Vooruit (Angerlo). Het doel van de voetbalschool is drieledig; als eerste kunnen de deelneemsters met gerichte trainingen hun niveau verbeteren, daarnaast is het doel om uitstroom in met name de bovenbouw tegen te gaan, en als derde doel het bevorderen van de instroom van nieuwe leden door het enthousiasme voor voetbal zelf te laten ervaren. De deelnemers aan de meidenvoetbalschool blijven doordeweeks bij hun eigen vereniging trainen en spelen op zaterdag met hun eigen team hun competitiewedstrijd.

Op zondag 22 maart gaat de meidenvoetbalschool officieel van start met een training bij HC ’03 op het sportcomplex in Achter-Drempt. De inloop van de speelsters is om 10:00 uur, waarna om 10:15 uur met een gezamenlijke warming-up wordt gestart. Vervolgens begint de training om 10:30 uur en duurt tot 12:00 uur.

Het schema in het voorjaar ziet er als volgt uit:

  • zondag 22 maart bij HC ’03
  • zondag 29 maart bij Angerlo Vooruit
  • zondag 5 april bij GSV’38
  • zondag 19 april bij GSV’38
  • zondag 10 mei bij Angerlo Vooruit
  • zondag 17 mei bij HC ’03

Nieuw ten opzichte van de proefperiode van vorig jaar is dat de meidenvoetbalschool voor alle meiden is in de leeftijd van 11 tot 17 jaar. Naast leden van de deelnemende verenigingen mogen ook niet-leden meedoen. Op deze manier kunnen vriendinnen en sportliefhebsters zelf ervaren hoe leuk het is om te voetballen. Enige voorwaarde is om je vooraf aan te melden, zodat de organisatie een goed beeld krijgt van het aantal deelneemsters. Deelname aan de trainingen is gratis en zonder verplichtingen. De trainingen worden geleid door ervaren en enthousiaste trainers. Aanmelden kan bij Richard Kok.

Activiteiten

  • Op donderdag 13 februari komt prins Jurgen met zijn hofhouding om de carnavalsavond te vieren. Dit begint om 21.00 uur.
  • De datum van het 123Inkt toernooi (dit jaar voor J014 en JO15) is verplaatst van 20 juni naar 21 juni 2020.
  • De datum voor de Aftrap van het nieuwe seizoen is ook bekend; de Aftrap vindt plaats op: 23 augustus 2020.

Nieuwbouw

De nieuwbouw vordert snel en het einde van de bouw komt in zicht. Wat is er de laatste weken hard gewerkt om alles tijdig af te hebben. Toch goed om te zien dat er telkens weer veel vrijwilligers en bedrijven zijn die klaar staan voor onze vereniging. Dat maakt Dirk Willem wel een trotse voorzitter van deze mooie vereniging.

Afgelopen weken heeft hij ook diverse bestuurders van omliggende verenigingen gesproken en die spraken ook zeker de waardering uit over ons nieuwe complex maar vooral over de inzet van de vrijwilligers.

De veiling was een groot succes op 31 januari in Stadsbierhuys de Waag. Deze avond heeft iets meer dan 23.000 euro opgeleverd. Met deze opbrengst zijn wij nu in staat om de gehele kantine in te richten.

De bouw van de kantine gaat volgens planning en binnen budget. Er moet nog wel veel gebeuren maar hierbij kunnen wij melden dat wij de nieuwe kantine vanaf zaterdag 7 maart in gebruik gaan nemen.

Wij hebben nu een mooie accommodatie maar laten wij er ook met elkaar ervoor zorgen dat wij het mooi houden en lang met elkaar van kunnen genieten. In de afgelopen periode hebben wij gezien hoe kleedkamers worden achtergelaten en hoe aan de buitenkant tegen het gebouw wordt gevoetbald, met alle schade van dien.

Het gebouw is met zorg en veel inzet van vele vrijwilligers gebouwd, laten wij er ook zo met elkaar mee omgaan.

Kledingsponsor Senioren
Kledingsponsor Jeugd
sponsor