Algemeen

Bericht vanuit het bestuur

08-04-2020 | Geplaatst door Angerlo Vooruit

Beste leden en vrijwilligers van Angerlo Vooruit,

Het zijn vreemde en voor sommigen ook wel bizarre tijden. Het coronavirus heeft ons land in de greep en zorgt ervoor dat ons sociale leven nagenoeg stilgevallen is. Ten eerste hopen wij dat het met jullie en jullie naasten goed gaat in deze lastige tijden. Allemaal beleven wij een periode die wij nog nooit hebben meegemaakt. De recentelijk getroffen noodzakelijke maatregelen door de overheid zijn vergaand voor ons allemaal in ons privé- en maatschappelijk leven.

Ook voor Angerlo Vooruit is de impact groot.

Nieuwe maatregelen

Met het oog op de dinsdag 31 maart door het kabinet aangekondigde maatregelen heeft de KNVB helaas moeten besluiten dat de amateurvoetbalcompetities dit seizoen niet meer worden hervat. Dit betekent dat het voetbalseizoen voorbij is met alle consequenties van dien.

Er komen geen kampioenen, promovendi en degradanten. Ook worden de bekercompetities niet uitgespeeld. Het volgende seizoen start iedereen weer in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen.

Op de website van de KNVB staat dit besluit verder uitgelegd.

De verscherpte maatregelen zijn noodzakelijk om de gezondheid van ons allen, en die van de zwakkeren en ouderen in onze samenleving in het bijzonder, te beschermen en de gezondheidssector goed te kunnen laten functioneren.

Wij willen jullie graag op de hoogte brengen van de impact en gevolgen voor de korte termijn. Voor de lange termijn is dit niet te voorspellen omdat we simpelweg niet weten hoe en wanneer het ‘normale’ leven weer enigszins vorm gaat krijgen. Wel kunnen we met zekerheid stellen dat de impact groot zal zijn, zowel maatschappelijk als binnen onze club op financieel en organisatorisch vlak.

Contributiebetaling

Onze vereniging is sterk afhankelijk van de contributie-inkomsten. Zonder contributie is de club niet levensvatbaar. De contributie is er onder andere voor om de vaste lasten te kunnen betalen en die gaan in deze tijd gewoon door. Een andere belangrijke component in de inkomsten van onze vereniging, de kantine-inkomsten, is op dit moment in z'n geheel opgedroogd. En ook voor wat betreft de derde component, de sponsorinkomsten, is onze verwachting dat die in de komende periode heel begrijpelijk zullen teruglopen.

Daarnaast beseffen wij goed dat er op dit moment zo veel onzekerheid bestaat over het verloop van deze crisis en het moment dat er wel weer gevoetbald en getraind kan worden dat dit ook vragen bij jullie oproept rondom de contributie. Als bestuur hebben we al gesproken over dit onderwerp en we gaan het verder bekijken als we de daadwerkelijke resultaten over het seizoen 2019/2020 hebben. Vanuit die gegevens gaan we een beslissing nemen. Hopende u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht.

Activiteiten

Ook voor de activiteiten binnen de club heeft de crisis gevolgen. Tot 1 juni is het niet toegestaan om activiteiten in groepsverband te verrichten. Met deze informatie en de onzekerheid wat de toekomst gaat brengen heeft het bestuur dan ook besloten om alle activiteiten op onze accommodatie voor dit seizoen af te gelasten. Dit betekent dat het jeugdkamp, Het Jan Hoornstra toernooi en het 123inkt.nl toernooi dit jaar niet zal plaatsvinden.

Met deze beslissing kunnen wij ons richten op de toekomst. Met deze beslissing is het mogelijk om het veld onderhoud naar voren te halen wat betekend dat wij in deze zomer de velden weer eerder tot onze beschikking hebben. Daarnaast kan Ataro onze wens inwilligen om groot onderhoud uit te voeren aan ons hoofdveld.

Helaas kan de opening van ons vernieuwde sportpark niet plaatsvinden in het weekend van 29,30 en 31 mei. Wanneer de situatie het toelaat hebben wij het weekend van 21, 22 en 23 augustus vastgelegd om ons sportpark en het nieuwe seizoen te openen. Zet dit alvast in je agenda en de invulling van het weekend krijgt u z.s.m. van ons te horen.

Jeugd

Ondanks de vervelende situatie waarin we met z’n allen zitten, waarbij er een abrupt einde aan de competitie en bijna alle andere activiteiten is gekomen, denk daarbij aan het afgelasten van de verschillende toernooien en nevenactiviteiten, laten we jullie weten dat we alweer druk bezig zijn met de voorbereiding op de nieuwe competitie 2020/2021 om weer lekker te kunnen voetballen. Achter de schermen zijn de coördinatoren druk doende om de teams voor volgend jaar weer samen te stellen en te kijken wie er bij de teams gaat trainen en begeleiden.

Daarnaast zullen we eerder dan gepland kunnen inventariseren mbt ballen, doeltjes en andere materialen om het nieuwe seizoen fris in te gaan.

Senioren

Als bestuur van Angerlo-Vooruit hebben we alle begrip voor de genomen beslissing, gezondheid is het allerbelangrijkst, het geeft ons wel de gelegenheid om eerder dan gepland het nieuwe voetbalseizoen 202/2021 voor te bereiden. Waarbij we ervan uitgaan dat er naar de zomer weer in competitie verband kan worden gevoetbald.

Met alle vertegenwoordigers van de verschillende teams zullen binnenkort gesprekken worden gevoerd. Indelingen per team worden voorbereid en vastgelegd.

Er zal een inventarisatie plaats vinden m.b.t. speelballen en benodigde materialen.

Tot slot

Wij doen ons best iedereen op de hoogte te houden rondom de ontwikkelingen, zowel binnen de club als daarbuiten. We adviseren iedereen met klem de adviezen vanuit het RIVM op te volgen en zich te houden aan de voorschriften. Alleen zo kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat dit virus een halt wordt toegeroepen.

Pas goed op elkaar en op jezelf!

Bestuur V.v. Angerlo Vooruit

Kledingsponsor Senioren
Kledingsponsor Jeugd
sponsor