Ondersteunende

Doel- en taakstelling van deze commissie:
  • verwerkt de administratieve gegevens van de boekhouding en de ledenadministratie
  • adviseert de bestuurder Financieel Beleid inzake kostenbeheer en het te voeren financiële beleid
  • int contributies, subsidies en sponsorgelden
  • verricht betalingen in opdracht van de bestuurder Financieel Beleid

Commissielid:

  • Harrie Kempers (Coördinator en Leden- en Contributie administratie - 0313-476698)

Kledingsponsor Senioren
Kledingsponsor Jeugd
sponsor