Aanmeldformulier Lidmaatschap v.v. Angerlo Vooruit

Alleen VOLLEDIG ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Voornaam:

Voorletters:

Tussenvoegsel:

Achternaam:

 

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

 

Telefoonnummer:

Mobiel Lid:

E-mailadres Lid:

Mobiel ouder/verzorger 1 *:

Mobiel ouder/verzorger 2 *:

E-mailadres ouder/verzorger 1 *:

E-mailadres ouder/verzorger 2 *:

* indien lid jonger dan 18

 

Geslacht:
 

Geboortedatum:

Speltype:
 
 
 

 

Bankgegevens

Bank/Gironummer:

Naam Rekeninghouder:


Machtiging t.b.v. incasso:

 

Vrijwilligersbeleid

Angerlo Vooruit heeft sinds enkele jaren een zeer succesvol vrijwilligersbeleid waarbij spelende leden en/of ouders van jeugdleden wordt gevraagd minimaal 1x per jaar een dagdeel beschikbaar te zijn voor een taak binnen onze vereniging. Werkzaamheden die dan gevraagd worden zijn o.a. klussen, organiseren van evenementen, meewerken met jeugdactiviteiten.
Indien u hieraan niet wenst deel te nemen kunt u dit afkopen voor € 25,- per gezin.
Ik doe graag mee, mijn voorkeur gaat uit naar
Ik wens het af te kopen voor € 25,- (per gezin).

 

Let op: