Jeugd

Voorlopige indeling Jeugd 2017-2018

13-06-2017 | Geplaatst door Angerlo Vooruit

Hallo spelers en beste ouders,

Angerlo Vooruit is in beweging en dat is positief!

Binnen onze vereniging is een grote groep leden onder leiding van de stuurgroep Nieuwbouw, bezig met het voorbereiden van de nieuwbouwplannen. Als Angerlo Vooruit willen we een moderne, vitale club zijn die midden in de samenleving staat, met een multifunctioneel complex dat voldoet aan alle eisen van de moderne tijd en een gemeenschappelijke deler hebben: VOETBAL.

Het is heel goed dat onze jeugdspelers met de doelpuntenactie al een mooie start hebben gemaakt met het realiseren van fondsen die de nieuwbouw mede moeten financieren! Allen dank daarvoor.

Maar om al onze (jeugd-)leden met plezier en passie te kunnen laten presteren is naast een goede accommodatie ook een goed kader noodzakelijk. Het is dan ook goed nieuws dat Jan van den Berg versterking krijgt en nu samen met Gerard Staring de coördinatie voor de JO19, JO17 en JO15 invult. Jeroen de Lange trekt al enige jaren met passie de kar bij JO13, JO11, JO9 en JO7 maar versterking is zeer wenselijk. Vanuit een gezond ambitieniveau zijn de coördinatoren in staat geweest een goed kader te organiseren!

#SAMENSTERK

is dan ook een mooi motto waarmee wij komend seizoen starten. Zowel organisatorisch, tussen de jeugdteams, binnen een team en bovenal in het veld kunnen we met dit motto onze vereniging versterken!

Middels dit schrijven informeren wij u ook over de voorlopige teamindeling voor het seizoen 2017/2018. Deze indeling is tot stand gekomen in nauw overleg met de coördinatoren en de trainers van de afdeling Jeugdzaken van Angerlo Vooruit. Indien er vragen zijn over de indeling dan kunt u daarvoor terecht bij de desbetreffende coördinator (zie overzicht hiernaast).

Alle trainingen starten in de week van 21 augustus. Verdere info hierover volgt. Het staat teams vrij om eerder te beginnen met de trainingen, dan krijgen jullie van de trainer persoonlijk bericht. De coördinatoren zijn momenteel nog bezig om bij sommige teams de begeleiding rond te krijgen. Mochten er ouders zijn die dit op willen pakken, meldt u zich dan bij één van de coördinatoren.

Om ons motto #samensterk beter aan u kenbaar te maken, ontvangen alle spelers en ouders een uitnodiging voor een bijeenkomst per leeftijdscategorie. Wij vinden het zeer belangrijk dat alle spelers en ouders hierbij aanwezig zijn. De KNVB is onze jeugdvoetbal ook aan het moderniseren, hierover zullen wij u dan ook nader informeren.

De eerste sportieve middag vindt plaats op 27 augustus. Dit is de dag van de Aftrap van de voetbalcompetitie. Een onderdeel van deze middag is het maken van foto’s van de spelers en teamfoto’s. Onze sponsorcommissie start samen met de DekaMarkt een voetbalplaatjesboek! Wij verwachten dat alle trainers en spelers die middag aanwezig zijn.

Let op: De teamindeling is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd maar diverse gebeurtenissen (bijvoorbeeld aan- en of afmeldingen leden, blessures) kunnen ons nog noodzaken de teamindeling te herzien.

Overzicht coördinatoren/jeugdcommissie

Coördinatoren
Jan van den Berg coördinator A/B/C vandenberg.jan61@gmail.com
Gerard Staring coördinator A/B/C staring.amigem@wxs.nl
Jeroen de Lange coördinator D/E/F h.lange82@upcmail.nl
VACATURE coördinator D/E/F  

Jeugdcommissie
Peter Engelsman voorzitter p.engelsman9@upcmail.nl
Ronald Cieraad lid r.cieraad2@chello.nl
Annet Peelen secretariaat annet.peelen@upcmail.nl
Dirk Willem Tiecken voetbalzaken jeugd en senioren jeugd@angerlovooruit.nl
Gerwin Linnenbank lid linne200@planet.nl

Met sportieve groet,

Peter Engelsman,
voorzitter jeugdcommissie Angerlo Vooruit

Kledingsponsor Senioren
Kledingsponsor Jeugd
sponsor