Nieuws

Algemeen

Algemene ledenvergadering op 18 oktober 2021

27-09-2021 | Geplaatst door Angerlo Vooruit

Het bestuur van v.v. Angerlo Vooruit nodigt al haar leden uit voor de algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op:

Maandag 18 oktober 2021 om 20.00 uur.

Om toegang te krijgen bij deze algemene ledenvergadering dient u in het bezit te zijn van de QR-check. (Gevaccineerd, Genezen verklaard of Getest) Deze dient u bij het betreden van de kantine te tonen.

Agenda

 1. Opening en Ingekomen stukken.
 2. Notulen ledenvergadering 31 mei 2021.
 3. Jaarverslag vereniging:
  a. Algemene zaken;
  b. Ledenbestand.
 4. Jaarverslag voetbalzaken:
  a. Senioren (veld/zaal);
  b. Jeugd.
 5. Vrijwilligersbeleid.
 6. Communicatie- en sponsorbeleid.
 7. Financiële zaken:
  a. Jaarverslag;
  b. Verslag kascommissie;
  c. Begroting 2021/2022
 8. Pauze
 9. Bestuursverkiezing.
  a. Aftreedschema:
  1) Dirk Willem Tiecken Voorzitter 2022
  2) Kees Nederhoff Penningmeester 2022
  3) René Lamers Secretaris 2021
  4) Rob Reiling Algemeen/Facilitair 2024
  5) Peter Albers Voetbalzaken senioren 2021
  6) Peter Engelsman Jeugdzaken 2021
  b. René Lamers, Peter Albers en Peter Engelsman zijn aftredend en herkiesbaar.
 10. Facilitaire zaken.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.

De notulen van de ledenvergadering van 31 mei 2021 staan ter inzage op de site (download hier).

Met vriendelijke groet,
René Lamers
Secretaris V.v. Angerlo Vooruit
Tel: 06-25107791
E-mail: secretaris@angerlovooruit.nl

Tot 18 oktober 2021

Kledingsponsor Senioren
Kledingsponsor Jeugd
sponsor