Club van 100: historie

Beamers, Tv’s koelkasten, borden, schermen mooie outfits, overal kwamen we ze in de kantines en voetbalvelden van omringende verenigingen tegen. Of het bijdroeg aan de voetbalprestaties en of kwaliteiten, weten we niet, maar in een groot aantal gevallen wel aan de feestvreugde en de supporters/leden wisten het te waarderen. Bij navraag bleek dat die voorziening en/of uitrusting ook, of vooral tot stand was gekomen door een apart clubje mensen in die verenigingen.

Toegegeven dit alles zagen we in onze nog ‘actieve’ voetbalcarrière, of wat daarvan nog over was. Het idee sluimerde dus al een tijdje en in december 2005 hebben we met een viertal mensen (Hans Wieggers, Peter Smeets, Gerard Staring en Kees Nederhof) de stoute schoenen aangetrokken en ...de Club van 100 “Vrienden van Angerlo Vooruit” het daglicht laten zien.

Gezien de gemiddelde leeftijd hebben we ‘de regels’ eerst nog beschreven op de achterkant van een sigarendoos. Gelukkig deed ook bij ons het digitale tijdperk al snel zijn intrede.

Hieronder de starttekst waarmee we ‘de boer’ op gingen bij leden maar ook bij niet leden


Nieuw vanaf december 2005.

Bij een bloeiende vereniging, zoals Angerlo Vooruit is, hoort ook een Club van 100, een club van leden die de vereniging een warm (financieel) hart toedraagt en jaarlijks onafhankelijk zeggenschap heeft over de besteding van het gespaarde bedrag. Hun naam zal bijgeschreven worden op een speciaal ontwikkeld bord in de kantine. De Club van 100 heeft als doel leden, niet leden, supporters op vrijwillige basis te binden aan de vereniging. Op de jaarlijkse feestavond wordt bekend gemaakt welke doelen gerealiseerd zijn en voor welke doelen we het komende seizoen gaan inzetten.


De werving verliep voorspoedig en gelukkig met veel enthousiasme bij de mensen. Ons ledental schommelt wel maar gaat gestaag vooruit. We zitten inmiddels op meer dan 120 deelnemers.

Leuke en geslaagde feesten en volgens de terugkoppelingen ook enorm goede "cadeaus" de afgelopen jaren.

Het mooie is dat iedereen kan zien waar haar of zijn bijdrage naar toegaat. Iedereen heeft ook de mogelijkheid om een idee in te brengen zodat dit inpasbaar gemaakt kan worden binnen de vereniging.

Bij de inschrijving worden de regels vermeld.

Feestavonden/middagen zijn er inmiddels ook geweest de afgelopen jaren. Vermeldenswaard o.a die bij Henk en Wil Sweers naast, voor en in huis. Ook bij "d’n Uutkiek" zijn we al een aantal keren te gast geweest, maar vooral de kantine en het voetbalveld ontwikkelen zich steeds meer als thuishaven en zo hoort het natuurlijk ook.

Voldoende teruggekeken, terug naar het heden.

We gaan gewoon door, zeker nu het voornemen is uitgesproken om een nieuwe accommodatie te gaan bouwen. Ook daar kunnen we ons/uw steentje aan bijdragen.

Duidelijk moet zijn dat we openstaan voor ideeën voor en vanuit de hele vereniging. Ieder lid heeft daar zijn eigen stem in. Het moet wel inpasbaar zijn in de geest van onze voetbalclub.

Onder een ander kopje van deze site bij het onderwerp club van 100 “vrienden van Angerlo Vooruit” kunt u nalezen hoe het concreet in zijn werk gaat. Daar ook de informatie bij wie de formulieren kunnen worden opgevraagd ( zolang ze nog niet digitaal zijn ) en waar ze kunnen worden ingeleverd.

De naam gaat dan wel niet verder als ‘100’ maar we maken er met alle plezier ‘200’ van.

Meer weten? Informeer bij de commissieleden. Zij kunnen al uw vragen beantwoorden.

m.vr.groet,

Bas Knuman
Alexander Derksen
Richard Elissen
Mark Vlemingh


Commissieleden tot januari 2017

Annelies Arnoldus
Vincent Kupper
Peter Smeets
Gerard Staring

Kledingsponsor Senioren
Kledingsponsor Jeugd
sponsor