Club van 100: Informatie


Hoe hoog is de inleg en wat gebeurt er dan met het geld

Het lidmaatschap bedraagt € 50,- per seizoen. Een kwart van de gelden wordt gebruikt om activiteiten te organiseren voor de leden. Eenmaal per jaar organiseren we een feestavond. Daarnaast bestaan er plannen om met de Club van 100 een wedstrijd uit het betaald voetbal te bezoeken. Suggesties voor andere activiteiten zijn uiteraard van harte welkom.

De rest van de inleg wordt gebruikt om Angerlo Vooruit te steunen. Jaarlijks zal er één of meerdere doelstellingen worden bepaald. Het bestuur van Angerlo Vooruit mag haar wensen kenbaar maken maar over de uiteindelijke toekenning van de gelden beslist de club van 100. De club van 100 is autonoom en onafhankelijk. Natuurlijk mogen ook de leden van de club van 100 suggesties aandragen m.b.t. de besteding van het geld. Mogelijke doelen zijn: Zitbanken rondom het hoofdveld, apparatuur t.b.v. het onderhoud van het sportpark, en verbetering van de verlichting.

De inschrijving loopt per voetbalseizoen dus van augustus tot augustus en wordt niet stilzwijgend verlengd. Na elk seizoen zullen wij u benaderen met het verzoek het lidmaatschap voort te zetten.

Wie kan er lid worden?

Iedereen kan lid worden ook al is hij/zij geen lid van Angerlo Vooruit (bijv. supporters, ouders) mits ouder dan 16 jaar.

Meer weten?

Informeer bij de commissieleden. Zij kunnen al uw vragen beantwoorden.

De commissieleden:

Bas Knuman
Richard Elissen
Mark Vlemingh
Alexander Derksen
 clubvan100@angerlovooruit.nl

Als u ook lid wilt worden van de Vrienden van Angerlo Vooruit vult u dan svp het formulier in en lever het in bij een van de commissieleden. Uiteraard kunt u het formulier ook mailen of afgeven in de kantine.

Kledingsponsor Senioren
Kledingsponsor Jeugd
sponsor