Accommodatie

  • beheert de accommodatie, programmeert en verricht onderhoud, waaronder ook de schoonmaak
  • verzorgt de inkoop van materialen en goederen, behoudens die van het assortiment van de kantine
  • leent speelmateriaal en tenues uit aan de teams

E-mailadres: accommodatiecommissie@angerlovooruit.nl

  • Ren√© Lamers (Bestuur 06-25107791)
  • Bennie Kock (Onderhoud)
  • Henk Roelofsen (Terrein algemeen)
  • Chris Peelen (Materiaal inkoop/beheer - 0313-476381)
  • Diana Wiegers en Charenka Kromdijk¬†(Schoonmaak)

De leden van deze commissie staan open voor suggesties, die er toe kunnen leiden de accommodatie verder te optimaliseren. Schroom niet hen hierover te benaderen.

Kledingsponsor Senioren
Kledingsponsor Jeugd
sponsor