Gedragscode

  Veiligheid Respect / Sportiviteit Verantwoordelijk Gezamenlijk Plezier
Lidmaatschap
 • Iedereen voelt zich thuis, ongeacht voetbalcapaciteit en/of achtergrond
 • Houden aan gedragsregels
 • Respect voor ieders eigendommen
 • Respectvol met elkaar omgaan
 • Goed Gastheerschap
 • Contributie en andere kosten tijdig betalen
 • Tijdig afmelden bij verhindering
 • Zuinig zijn op clubkleding en -materialen
 • Goede gastheer voor alle bezoekers
 • Klaarstaan voor vrijwilligerswerk
 • Teamsamenstelling accepteren
 • Fouten maken, hoort erbij
Elkaar aanspreken op gedrag: Complimenteren / Corrigeren
Op het veld
 • Gebreken melden
 • Alcoholvrij
 • Elkaar een hand geven
 • Aanbieden van excuses
 • Beslissingen van scheidsrechter accepteren
 • Positief coachen
 • Zelfbeheersing
 • Oog voor prestatie versus reactie
 • Doeltjes opruimen na training en wedstrijd
 • Lichten uit na training en wedstrijd
 • Samen klaarzetten en opruimen van materialen
 • Als team optreden, elkaar aanmoedigen
 • Coachen alleen door trainer/begeleider
 • Successen en teleurstellingen samen
Elkaar aanspreken op gedrag: Complimenteren / Corrigeren
Rond het veld  
 • Zelfbeheersing / gepast taalbebruik
 • Gebreken melden
 • Elkaar ondersteunen met positieve aanmoedigingen
 • Positef aanmoedigen
 • Tegen verlies kunnen
Elkaar aanspreken op gedrag: Complimenteren / Corrigeren
Kleedkamers
 • Alcohol- en rookvrij
 • Gebreken melden
 • Alert op waardevolle spullen
 • Opruimen / schoonmaken
 • Zuinig op inventaris
 • Ordelijk achterlaten (ook bij uitwedstrijden)
 • Houden aan indeling
 • Afsluiten en lichten uit
 • Corveedienst
 
Elkaar aanspreken op gedrag: Complimenteren / Corrigeren
Clubgebouw
 • Misstanden en gebreken melden
 • Zuinig op inventaris
 • Rookvrij
 • Respectvol naar barpersoneel
 • Voetbalschoenen uit
 • Servies terug op bar
 • Afval opruimen
 • Verantwoord alcoholgebruik
 • Afsluiten/lichten uit
 • Waardering voor het werk van anderen
 • Opruimen
 
Elkaar aanspreken op gedrag: Complimenteren / Corrigeren
Entree Sportpark
 • Langzaam (auto)rijden rondom sportpark
 • Misstanden en gebreken melden
 • Respect voor andermans bezit
 • Aangegeven parkeerindeling gebruiken
 • Afval in prullenbak
 • Afsluiten door de laatste die vertrekt
   
Elkaar aanspreken op gedrag: Complimenteren / Corrigeren
Kledingsponsor Senioren
Kledingsponsor Jeugd
sponsor