Kantine reglement

Huishoudelijk reglement kantine Angerlo Vooruit

Alsmede huis- en gedragsregels over alcohol in onze kantine
 
Het is niet toegestaan zelf meegebrachte frisdrank en alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het complex van Angerlo Vooruit.
 
Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.

Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  • Leiders, trainers, andere begeleiders en eenieder tijdens het uitoefenen van hun functie;
  • Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
Als tijdens de schenktijden van de kantine 25% of meer van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar, wordt er geen alcohol geschonken. (Conform artikel 6 van het bestuurs-reglement)

Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.

Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan.

De kantine, noch de inventaris (zoals meubilair en serviesgoed) mogen worden verhuurd of ter beschikking gesteld aan derden.

Personen, die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Sluitingstijden: zie schenktijden.

In de kantine mag niet om geld worden gekaart.

Na de training en/of wedstrijd de kantine niet op kicksen binnengaan.

Het in de kantine in bewaring geven van portemonnees e.d. is geheel voor eigen risico.


Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 augustus 2001.
 
Kledingsponsor Senioren
Kledingsponsor Jeugd
sponsor