Nieuwbouw

Niewsbrief 25 juli 2018

Nieuwsbrief over de nieuwsbouw (25 juli 2018)Nieuwsbrief nieuwbouw Angerlo Vooruit - 27 februari 2018

We gaan beginnen!

De leden van Angerlo Vooruit hebben tijdens de ingelaste bijzondere algemene ledenvergadering op 18 januari jongstleden groen licht gegeven voor de start van de nieuwbouw. Geweldig! Dat betekent volle kracht vooruit!

Aannemer Hoornstra B.V. gaat het nieuwe kleedkamercomplex bouwen. De overeenkomst met Hoornstra is inmiddels getekend.

Installateur Gotink is gekozen voor het installatiewerk.

De eerste voorbereidende werkzaamheden zijn al verricht. Er is grondonderzoek gedaan en de eerste piketpalen zijn geslagen. Ook is het doel tien meter verplaatst om aan- en afvoer van de bouw straks mogelijk te maken. Samen sterk!

Hoe verder?

Het is de bedoeling dat op zaterdag 24 maart door vrijwilligers wordt begonnen met het afgraven van de bouwplaats. De vrijgekomen grond wordt afgevoerd naar een depot. Aan- en afvoer van de vrijgekomen grond geschiedt via de achterkant van het complex aan de Didamseweg. Vrachtwagens met zand zullen rechtsaf slaan de Didamseweg op en rijden richting de Rivierweg, lege vrachtwagens rijden via de Dorpsstraat weer terug. Dat betekent op deze dag van 7.00 tot +/- 14.30 uur extra (zwaar) verkeer door het dorp. Om alles in goede en veilige banen te leiden worden verkeersregelaars ingezet bij het voetbalveld. De straat wordt naderhand schoongemaakt, omdat vanaf de Didamseweg een puinbaan wordt aangelegd naar de bouwplaats, zal er nagenoeg geen modder op de weg terechtkomen. Die puinbaan wordt aangelegd in de week van 12 maart. Aan- en afvoer van (bouw)materialen en/of puin zal geschieden aan de achterkant van het complex aan de Didamseweg.

Op het bouwterrein is veel aandacht voor veiligheid, er worden bouwhekken om de bouwput geplaatst en er wordt een veilige routing voor mensen die niets met de bouw te maken hebben uitgezet.

Hoornstra begint in de week van 16 april met de bouw. Het afgraven wordt mede mogelijk gemaakt door vrijwilligers en de loonbedrijven Derksen, Kriesels en Roest.

Inzamelacties: de stand tot nu toe

De meter tikt maar door. We zijn nu precies een jaar verder en hebben met diverse inzamelacties ruim 44.000 euro ingezameld! Het leeuwendeel is opgebracht door middel van de Super Verloting. Het overige bedrag is met diverse andere acties opgehaald, zie ook de barometer op onze website. Dank aan vrijwilligers en donateurs die dit mogelijk hebben gemaakt!

Super Verloting

De Super Verloting is een groot succes gebleken: de loterij heeft met 536 verkochte loten liefst 36.500 euro opgeleverd voor de nieuwbouw!

Gelukkige winnaar van de fraai bestickerde Peugeot 108, aangeboden door Garage Schel, is Hans van de Spoel. De hoofdprijs werd, tezamen met vele andere prijzen en onder toeziend oog van notaris Te Lindert, verloot tijdens de grote afsluitende feestavond op 24 februari.

De winnende lotnummers van alle vijf trekkingen zijn te vinden op www.angerlovooruit.nl. Winnaars die niet tijdens de trekkingsavond(en) aanwezig waren kunnen contact opnemen met sponsoring@angerlovooruit.nl voor het ophalen van de gewonnen prijzen.

Dank aan de vrijwilligers van de loterijcommissie, die heel wat uren in deze actie hebben gestoken. Het resultaat is er naar: wat zij hebben gepresteerd is werkelijk ongekend! Hartelijk dank!

Overige bijdragen

Het benefiet ‘Tribute to the music of the 60’s, 70’s & 80’s’ dat zaterdag 6 januari bij Café D’n Uutkiek werd gehouden ten behoeve van de nieuwbouw heeft 500 euro opgeleverd!

Maikel bedankt voor dit gebaar!

Eveneens grote dank aan de Club van 100 die tijdens de nieuwjaarsreceptie van Angerlo Vooruit een bijdrage van 750 euro heeft gedaan voor de eerste paal! Geweldig!

Tot slot dank aan Retail Bouw Nederland, gastheer van de onlangs gehouden sponsoravond. De nieuwbouwcommissie werd tijdens die avond verrast met een cheque van 1.000 euro, bestemd voor de nieuwbouw. Prachtig gebaar, heel erg bedankt.


Nieuwsbrief nieuwbouw Angerlo Vooruit

De vergunning is rond, de subsidie van de gemeente is binnen. De eerste piketpaaltjes voor het nieuwe kleedkamercomplex zijn de grond in gegaan en we hebben toestemming om te beginnen met het afgraven en afvoeren van grond op de bouwplek. Kortom: de afgelopen maanden zijn wederom stappen gezet. De realisatie van de nieuwbouw op ons sportpark komt weer dichterbij.

Op 18 januari worden leden tijdens een ingelaste bijzondere algemene ledenvergadering geïnformeerd. Daarnaast moeten leden toestemming geven om het bouwproces verder in gang te zetten. Een belangrijke vergadering dus zet deze datum vast in de agenda! Meer informatie volgt.

Inzamelacties: de stand tot nu toe

Inmiddels is met diverse inzamelacties ruim 42.000 euro ingezameld! Het leeuwendeel is opgebracht door middel van de Super Verloting, dat liefst 35.000 euro heeft opgeleverd. Het overige bedrag is met diverse andere acties opgehaald, zie ook de barometer op onze website. Dank aan vrijwilligers en donateurs die dit mogelijk hebben gemaakt!

Verrassing!

In bovenstaand overzicht ontbreekt de verrassing van de vaste vrijwilligers van onze club. Tijdens de druk bezochte kerstborrel voor de vrijwilligers mocht de stuurgroep van de nieuwbouw een cheque t.w.v. 750 in ontvangst nemen! Het bedrag is bedoeld voor de inrichting van het nieuwe terras, dat tussen het nieuwe kleedkamercomplex en de kantine ontstaat. Geweldig, vrijwilligers bedankt! Leden nu al ideeën hebben voor de inrichting van het terras kunnen deze indienen bij de stuurgroep.

Super Verloting

We zijn erg tevreden over de verkoop van loten in de Super Verloting: er zijn maar liefst 530 van de 600 loten verkocht en de teller blijft lopen.

Trekking 1 had plaats op zondag 26 november in een bomvolle kantine. Onder toeziend oog van Notaris Te Lindert werden 22 prijzen verloot, waaronder de hoofdprijs van die trekking: een Jura espresso koffiemachine, beschikbaar gesteld door Meipoort Doesburg. Een overzicht van winnende lotnummers en bijbehorende prijswinnaars is te vinden op www.angerlovooruit.nl.

Wat overigens goed is om te vermelden is: alle prijzen zijn tijdens de trekking zelf beschikbaar! Wie wint kan de prijs gelijk in ontvangst nemen. Lothouders die een prijs hebben gewonnen maar niet aanwezig waren tijdens de trekking kunnen hun prijs tijdens de volgende trekking alsnog ophalen in de kantine.

Trekking 2 is op donderdag 21 december in de kantine tijdens het jaarlijkse kerstklaverjas- en pokertoernooi. Aanvang 19.30 uur. Dan wordt onder andere een Philips 49 inch Smart TV verloot, beschikbaar gesteld door EP Doesburg.

Trekking 3 wordt verricht tijdens de nieuwjaarsreceptie van Angerlo Vooruit, die op zondag 7 januari 2018 gehouden wordt in de kantine. Aanvang 18.00 uur.

Trekking 4 wordt verricht op een alternatieve locatie, op 31 januari tijdens de sponsoravond van Angerlo Vooruit. Deze is bij Retail Bouw in Doetinchem. Lothouders zijn van harte welkom. Tijdens deze avond zal onder andere een presentatie gegeven worden over de nieuwbouw, met daarin bijzondere aandacht voor duurzame energiemaatregelen die we willen nemen op het complex. Meer informatie over deze avond volgt.

Trekking 5, de grote finale is op 24 februari. Dan wordt ook de hoofdprijs, een Peugeot 108, beschikbaar gesteld door Garage Schel, verloot.

Nog geen lot? Het kan nog!

Loten kopen is overigens nog steeds mogelijk zolang de voorraad strekt. De lothouder dingt dan met zijn lot mee naar de prijzen in de nog komende trekkingen. Loten zijn beschikbaar in de kantine en bij Garage Schel. De prijs van een lot blijft 100 euro.

Voetjes van de vloer tijdens Tribute to the music of the 60’s, 70’s & 80’s

In Café D’n Uutkiek wordt zaterdag 6 januari 2018 een benefiet gehouden ten behoeve van de nieuwbouw.

Muziek is er van de band Flashback, die alom bekende hits uit de sixties, seventies en eighties speelt. De deuren gaan om 17.00 open.

Kaarten kosten in de voorverkoop 5 euro, op de avond zelf aan de deur 7,50 euro.

De opbrengst van de kaartverkoop komt ten goede aan de nieuwbouw. Komt allen! Vol = vol.

Crowdfunding

Via de website crowdfundingvoorclubs.nl, een initiatief van de KNVB, SponsorVisie en ING, is Angerlo Vooruit een crowdfundingsactie begonnen. Mensen die Angerlo Vooruit een warm hart toedragen en financieel een steentje willen bijdragen kunnen dit onder andere via deze website doen. De eerste donatie is inmiddels gedaan. De pagina van Angerlo Vooruit is te vinden via www.crowdfundingvoorclubs.nl/angerlo-vooruit.

Helpende handen gevraagd!

Tot slot een oproep aan leden, supporters, vrijwilligers en andere betrokkenen bij onze vereniging. Wie zou er vanaf het moment dat de eerste schop de grond in gaat kunnen helpen bij allerhande werkzaamheden tijdens de nieuwbouw?

Daarbij denken we aan bijvoorbeeld het helpen bij het sjouwen van stenen, helpen met isoleren, het schoonhouden van de bouwplaats, of andere voorkomende werkzaamheden.

Uiteraard zorgen we ervoor dat de werkzaamheden die we als vereniging zelf willen invullen veilig en goed voorbereid zijn en uiteindelijk bijdragen aan een prachtig resultaat.

Wat kun je verwachten als je je opgeeft? Wie zich via onderstaande antwoordstrook opgeeft als vrijwilliger wordt op een lijst geplaatst. De vrijwilligers worden vervolgens ingedeeld voor enkele vrijwilligerstaken.

Wat de werkzaamheden zullen zijn worden ruim van te voren gecommuniceerd, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Als groep opgeven mag natuurlijk ook, vele handen maken uiteindelijk licht werk.

Wij hopen jullie te mogen begroeten op de bouwplaats!

Aanmelden om te helpen


Nieuwsbrief

De vakantie is voorbij! Maar vakantie of niet, in de afgelopen maanden is door diverse vrijwilligers keihard verder gewerkt aan ons ambitieuze nieuwbouwproject! Via deze nieuwsbrief willen we jullie bijpraten over de laatste ontwikkelingen.

Vergunning

We kunnen beginnen met goed nieuws, heet van de naald: de vergunning voor de nieuwbouw van het kleedgebouw is onherroepelijk geworden, de gemeente heeft géén bezwaren binnen gekregen op de bouwplannen voor de kleedkamers. Dat betekent dat wanneer we de financiën op orde hebben de schop de grond in kan! Daarmee lijkt ons doel – bij aanvang van voetbalseizoen 2018-2019 douchen onder fonkelnieuwe (warme) douches – weer dichterbij gekomen!

Financiën

En nu moeten we het nog kunnen betalen... Waar stonden we ook alweer? In juli 2017 heeft de gemeenteraad van Zevenaar twee ton extra vrijgemaakt voor de nieuwbouw van Angerlo Vooruit. Samen met de twee ton die al gereserveerd was voor ons nieuwe complex kunnen we dus in totaal vier ton verwachten van de gemeente. Wethouder sportzaken Gerard Hendriksen heeft nu de opdracht meegekregen om met een onderbouwd voorstel, waarin hij uiteenzet hoe de extra bijdrage beschikbaar te stellen, terug te komen naar de gemeenteraad. Naar verwachting wordt de extra twee ton nog vóór 1 november formeel afgetikt.

In actie!

We zijn heel blij met de vier ton, maar daarmee zijn we er nog niet. Gelukkig hebben vele vrijwilligers de afgelopen maanden niet stilgezeten. Inmiddels staat de teller van alle inzamelacties op 9.240 euro. Dat is opgehaald met diverse acties, waaronder de doelpuntenactie van de jeugdteams, het volleybaltoernooi i.s.m. DES en de wandeltocht die op 27 augustus werd gehouden.

Superverloting

Op 27 augustus is het nieuwe voetbalseizoen ingeluid tijdens De Aftrap. Dat was gelijk de aftrap van de Grote Verloting, de nieuwste actie waarmee we geld inzamelen voor de nieuwbouw. Een speciaal hiervoor in het leven geroepen commissie heeft zijn stinkende best gedaan om mooie prijzen bij elkaar te krijgen voor de verloting. Ruim 110 prijzen zijn er te winnen, waaronder een gloednieuwe Peugeot 108. Mooi om te zien dat ondernemers uit de regio V.V. Angerlo Vooruit een warm hart toedragen, super!

Er zijn al een aantal loten verkocht, maar we hebben de hulp van onze leden hard nodig bij de verkoop van de rest van de loten! We hopen dat we alle 600 loten aan de man kunnen brengen en dat deze actie ons weer verder helpt bij het binnenhalen van ons streefbedrag. Zelf een lot kopen? Kijk snel op www.angerlovooruit.nl. Daar kun je loten bestellen. Ook is er een overzicht te vinden van alle prijzen, de trekkingsdata en de voorwaarden. Je steentje bijdragen bij de verkoop van loten? Graag! Samen staan we sterk en we moeten het met z’n allen doen! Heb je een potentiële koper? Verwijs hem dan snel door naar onze website.

Flessen ingeleverd?

We hopen dat de caissières van de DekaMarkt van Doesburg deze vraag steeds vaker tevergeefs zullen stellen. Want bij de flessenautomaat van DekaMarkt hangt sinds kort een ‘brievenbus’, waar mensen die lege flessen hebben ingeleverd hun statiegeldbonnen in kunnen gooien. De opbrengst van deze actie is uiteraard bestemd voor de nieuwbouw.

Fondsen, sponsoren

Parallel aan alle inzamelacties die lopen en nog op de planning staan is de commissie geldwinning druk doende met het aanschrijven van fondsen en sponsoren die financieel een steentje bij willen dragen. Kortom, we zijn op alle fronten bezig met het bijeenbrengen van geld.

Wie gaat de klus klaren?

Het aanbestedingstraject voor de bouw van het nieuwe kleedgebouw loopt inmiddels. We zitten nu midden in een offertetraject, zodra hier nieuws over is, melden we dat zo snel mogelijk.

Algemene ledenvergadering

Wanneer de benodigde gelden binnen zijn, de aannemer bekend is en de schop de grond in kan, is het aan de leden. Tegen die tijd zal een Algemene Ledenvergadering belegd worden. Tijdens deze vergadering wordt formeel toestemming gevraagd aan de leden om door te gaan met de plannen. Alle leden ontvangen hiervoor te zijner tijd een uitnodiging.

Hulp van leden gevraagd!

We hopen uiteraard dat de schop zo snel mogelijk de grond in kan. Maar voor het zo ver is willen we de tijd nemen om alles zorgvuldig uit te zoeken. Je kunt het tenslotte maar een keer goed doen. Daarbij vragen we dringend hulp van onze leden. Bij de verkoop van loten, bij het bedenken en uitvoeren van nieuwe inzamelacties, bij het meedenken over andere zaken die met de nieuwbouw te maken hebben, of straks met de bouw. We moeten het met z’n allen doen!

Heb je een goed idee? Schiet een van de leden van de stuurgroep aan of stuur een mailtje naar nieuwbouw@angerlovooruit.nl.


Het laatste nieuws!

De meerderheid van de raad van de gemeente Zevenaar heeft donderdag 6 juli besloten de motie van Lokaal Belang en CDA te steunen waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen een extra bijdrage van 200.000 euro beschikbaar te stellen.
Het is nu aan het college om zo snel mogelijk met een voorstel terug bij de raad te komen, zodat het geld daadwerkelijk beschikbaar kan worden gesteld. Samen met de twee ton die al gereserveerd was voor Angerlo Vooruit, komt de bijdrage van de gemeente Zevenaar uit op 400.000 euro.

‘Noodkreet Angerlo Vooruit’, kopte De Gelderlander woensdag 21 juni. De boodschap aan de dames en heren politici van onze voorzitter Kees Nederhoff is luid en duidelijk overgekomen: ‘Help ons a.u.b! We komen geld tekort voor de broodnodige nieuwbouw op ons complex’.

Het stuk werd geschreven naar aanleiding van de commissievergadering Samenleving van de Gemeente Zevenaar, waar Kees op 20 juni een vurig betoog heeft gehouden over de noodzaak van nieuwbouw op ons sportcomplex.

“De staat van ons complex is om te huilen. Met zeer hoge stookkosten omdat er nauwelijks is geïsoleerd. De warmwaterinstallaties werken slecht, waardoor kinderen vaak onder de koude douche moeten. Door slechte afvoer van water is er een reële kans op legionellabesmetting. Ondanks veel schoonmaakwerk is de hygiëne slecht. Daarnaast zijn de kleedkamers inbraakgevoelig en brandgevaarlijk”, zo betoogde Kees.

Kees werd ondersteund door flink wat (jeugd)leden en hun ouders, die in wedstrijdtenue en gewapend met impressies van de nieuwbouw op de publieke tribune hadden plaatsgenomen.

En het betoog heeft zijn uitwerking zeker gehad! De raadsfractie van Lokaal Belang heeft aangekondigd tijdens de raadsvergadering op 5 juli een motie in te dienen waarbij de partij het college opdraagt om een extra bijdrage van 200.000 euro beschikbaar te stellen ten behoeve van onze nieuwbouw. Dit bovenop de twee ton die het college van B en W al beschikbaar had voor Angerlo Vooruit.

Lokaal Belang is van mening dat, nadat enkele raadsleden zelf een kijkje hebben genomen op ons complex, dat een extra bijdrage voor de nieuwbouw zeker op zijn plaats is. “Het betreft een investering die past bij het toekomstbeeld van de nieuwe gemeente Zevenaar per 1 januari 2018 voor wat betreft het in stand houden van voorzieningen in kleine kernen”, motiveert de partij.

Goed nieuws dus voor Angerlo Vooruit! We hebben iets in beweging gezet bij de politiek, er wordt over gepraat. 

Angerlo Vooruit in actie voor de nieuwbouw

ANGERLO Goed nieuws! De eerste bijdragen voor de nieuwe kleedkamers en kantine van Angerlo Vooruit zijn binnen! Door middel van een aantal acties hebben we liefst 6.611 euro ingezameld voor de nieuwbouw. Geweldig!vAchter de schermen wordt hard gewerkt aan het binnenhalen van geld voor de nieuwe kleedkamers en kantine. We hopen dat de gemeente er een mooie bijdrage voor over heeft, net als een aantal sponsoren. Maar zonder inzet van onze eigen leden redden we het ook niet. Daarom heeft de commissie geldwinning een aantal acties en evenementen bedacht, waarmee we proberen om zo veel mogelijk geld binnen te halen.

Opbrengsten tot nu toe

Met 6.611 euro zijn we er nog niet, maar we zijn dus al wel aardig op weg. Zo heeft de hulp van vrijwilligers van Angerlo Vooruit tijdens het Halfvastenfeest 500 euro opgeleverd. Daarnaast hebben de leden van onze jeugdteams hun stinkende best gedaan om zo veel mogelijk doelpunten te scoren voor de doelpuntenactie. Resultaat: 5.000 euro. Geweldig!

Met onze sponsor 123inkt hebben we een cartridgedeal gesloten, dat heeft ons 750 euro opgeleverd. Ook hebben we tijdens het Hoornstra Toernooi dat op zaterdag 3 juni jongstleden is gehouden een loterij gehouden. Dat heeft ook nog eens 261 euro opgeleverd. En tot slot is er zo’n 100 euro ingezameld tijdens clubavonden in de kantine en spontane donaties. Klasse!

Volleybaltoernooi

Er staat meer op de planning. Op zondag 2 juli houden we samen met volleybalvereniging DES Angerlo een beachvolleybaltoernooi. Het toernooi heeft plaats op ons eigen sportpark waarbij we de beschikking hebben over een mooi zandveld. Het toernooi begint om 13.00 uur. Komen kijken is leuk, maar meedoen nog veel leuker! Inschrijven is vrij voor iedereen uit Angerlo en omgeving. Dus mobiliseer je vriendengroep, straat of je collega’s en doe mee!

Teams kunnen zich nog tot en met 16 juni inschrijven. Dat kan via het formulier dat elders op de website van Angerlo Vooruit te vinden is. Vergeet niet om na de sportieve inspanning een drankje te doen, want de kantineopbrengsten komen ten goede aan onze nieuwbouw.


De trein dendert voort

Even weer een update over onze nieuwbouwplannen vanuit de stuurgroep Nieuwbouw, waarbij we blij zijn om te kunnen melden dat we op koers liggen.

Jullie hebben op de ledenvergadering een mooi filmpje gezien met daarin een impressie van hoe de kleedkamers en de kantine van Angerlo Vooruit zouden kunnen worden. Inmiddels hebben we die plannen en onze ambities verder uitgewerkt in een bidbook; een projectvoorstel waarmee we richting subsidieverstrekkers en geldschieters kunnen. Maar ook om trots te kunnen laten zien aan iedereen die geïnteresseerd is in onze plannen.

Het bidbook verhaalt over de geschiedenis van onze mooie club en over de huidige staat van ons complex. Daarnaast wordt de toekomstvisie van de club geschetst: we willen een moderne, vitale club zijn die midden in de samenleving staat, met een multifunctioneel complex dat voldoet aan alle eisen van de moderne tijd een gemeenschappelijke deler hebben: voetbal. Het bidbook is te downloaden door op onderstaande link te klikken.

Bidbook

Wat betreft de financiering van dit project kunnen we melden dat er goede gesprekken zijn met de gemeente. We hebben wethouder Gerard Hendriksen van sportzaken in ons eigen clubgebouw mogen ontvangen. We hebben hem goed kunnen uitleggen wat de staat van ons sportcomplex is en hoe zeer wij toe zijn aan nieuwbouw. De wethouder heeft beloofd zijn best voor ons te doen, dus afwachten maar!

Verder is ook de eerste inzamelactie begonnen, de doelpuntenactie voor jeugdteams. Jeugdteams zijn langs de deuren gegaan met een sponsorformulier en hebben zich voor een aantal wedstrijden laten sponsoren. En nu nog veel doelpunten maken!

Uiteraard zijn horen we graag goede ideeën voor de nieuwbouw! Dus weet je een manier om geld in te zamelen? Of kun je op een andere manier helpen met de bouw of met iets anders? Schroom niet en mail naar nieuwbouw@angerlovooruit.nl. Of spreek een van de stuurgroepleden aan. De stuurgroep bestaat uit Dirk Willem Tiecken, Kees Nederhoff, Alexander Derksen, Ruud Rensen, Annet Peelen en Jantien Bussink.Stand van zaken nieuwbouw Angerlo Vooruit

Het is alweer 43 jaar geleden voetbalvereniging Angerlo Vooruit de poorten van Sportpark Mariëndaal opende aan de Mariëndaalseweg. Dat het complex anno 2017 een grondige facelift kan gebruiken lijdt dus geen twijfel. De boel is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van de moderne tijd. Wat we willen? Een modern complex, toekomstbestendig en dat voldoet aan alle eisen die de KNVB stelt. Dat betekent: nieuwe kleedkamers en een grondige verbouwing van de kantine.

Het bestuur van Angerlo Vooruit heeft de plannen onlangs tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering voorgelegd aan de leden en is erg blij met het unanieme akkoord om door te gaan. Maar nu is het zaak om de vaart erin te houden! We hebben er daarom voor gekozen om de plannen gefaseerd uit te voeren, om eerst met de kleedkamers te beginnen en daarna de kantine te verbouwen, zodat die schop daadwerkelijk dit jaar nog de grond in kan!

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Zoals ook is gemeld tijdens de algemene ledenvergadering is er een stuurgroep in het leven geroepen om de bouw in goede banen te leiden. Die stuurgroep wordt voorgezeten door Dirk Willem Tiecken en namens het bestuur van Angerlo Vooruit heeft ook Kees Nederhoff zitting. Verder bestaat de stuurgroep uit Alexander Derksen en Ruud Rensen. Onmisbaar is ook Annet Peelen die zorgt voor de secretariële ondersteuning.

Vooralsnog zijn er drie projectgroepen opgericht. De ‘Werkgroep Onderhandeling’ houdt zich bezig met onderhandelingen met diverse partijen, waaronder de gemeente Zevenaar. Die onderhandelingen worden gevoerd door Kees Nederhoff en Ruud Rensen.

De ‘Werkgroep Bouw’ houdt zich, zoals de naam al doet vermoeden, bezig met alles wat te maken heeft met de bouw. Aanspreekpunten zijn Wim Riewald en Bas Knuman.

Voorts is er een ‘Werkgroep Gelden Genereren’, die bestaat uit Dirk Willem Tiecken, Willem Strabbing, Alexander Derksen en Gerwin Linnenbank. Hun taak: zo veel mogelijk financiële middelen binnenhalen voor het hele project.

Waar zijn we nu mee bezig?

Een plan schrijven! Momenteel wordt hard gewerkt aan het ‘bidbook’, ofwel een wervend projectvoorstel waar we onder meer de gemeente, maar ook andere geldschieters, mee overhalen van nut en noodzaak om zo veel mogelijk subsidie toe te kennen aan onze plannen. Wat willen we precies en waarom? Hoe moet alles eruit zien en aan welke eisen moeten kleedkamers en kantine voldoen? En niet onbelangrijk: hoe denken we financieel de eindjes aan elkaar te breien? Dat wordt er allemaal in omschreven.

We hebben allemaal het fantastische filmpje gezien tijdens de ledenvergadering. Door de Werkgroep Bouw wordt nu hard gewerkt aan een bestek, daarop worden nieuwe bouwtekeningen gebaseerd. Dat wordt gedaan door Hurenkamp Architecten. De principetekeningen moeten begin maart klaar zijn, omdat ze dan aan de gemeente en raadsfracties gepresenteerd worden. Om de snelheid erin te houden zal Hurenkamp Architecten ook de aanvraag omgevingsvergunning voorbereiden en indienen bij de gemeente, zodat de schop daadwerkelijk snel de grond in kan.

Tegelijkertijd werkt de Werkgroep Gelden Genereren aan het binnenhalen van geld. Onderzocht worden een flink aantal opties, waaronder fondsenwerving, crowdfunding, sponsoren benaderen, lenen, subsidies en loterijen. Maar er valt ook geld binnen te halen met acties door en voor leden,  bijvoorbeeld met acties tijdens Halfvasten of een sponsorloop. Hiervoor worden subwerkgroepen ingericht. 

Communicatie

We verwachten dat we eind maart veel hebben om de leden te laten zien, daarom wordt tegen die tijd een informatiebijeenkomst over de nieuwbouw gehouden voor de leden. Eind april verwachten we een bijzondere ledenvergadering te kunnen houden over de voortgang van de plannen. Exacte data volgen nog. En voor de rest houden we jullie uiteraard op de hoogte via onze website, de nieuwsbrief, Facebook en Twitter! 

Wat kunnen de leden doen?

Heb je ideeën voor de nieuwbouw? Kun je helpen? We horen het graag! Meld je via nieuwbouw@angerlovooruit.nl.

 

 

 

 

Kledingsponsor Senioren
Kledingsponsor Jeugd
sponsor