Ledeninformatie: Regelingen

2.1 Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen. Dit kan uitsluitend door het invullen van een inschrijfformulier dat verkrijgbaar is bij de secretaris en op de club liggen in het Jeugdhonk ook exemplaren. Met het inschrijfformulier tekent u behalve voor het lidmaatschap ook voor een aantal gedragsregels. Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris (zie 1.2)

2.2 Doelstelling

V.V. Angerlo Vooruit is een gemoedelijke vereniging waarbinnen het voetbal en alles wat daarmee samenhangt een belangrijke rol speelt. Waar ieder lid, recreatief of prestatief, voldoening kan vinden. Een club in beweging, met veel positieve inbreng en beleving van leden en ouders. Niet alleen het sportelement heeft een prominente plaats binnen de vereniging, maar ook gezelligheid en vriendschap. Ook de wijze waarop we met elkaar omgaan is minstens zo belangrijk. Waarden als fatsoen, respect en verantwoordelijkheidsgevoel staan hoog in het Angerlo vaandel. Wij willen als vereniging dat zowel de leden zich bij ons thuis voelen als ook de partner, ouder(s)/verzorger(s) van onze leden.

Bij Angerlo Vooruit geven we alle spelers een goede voetbalopleiding. De ontwikkeling van de individuele speler staat centraal in relatie tot zijn/haar talent en ambitie.

In de eerste voetbaljaren (F, E en D) wordt de nadruk gelegd op de ontwikkeling van de technische vaardigheid (door de Wiel Coerver methode), wennen aan posities, maken van acties, enthousiasme en plezier centraal. Vanaf de C wordt meer nadruk gelegd op tactische vaardigheid, samenspel, discipline, concentratie, eigen verantwoordelijkheid en karakter.

Om een goed niveau in de begeleiding van de teams te behouden gaan ieder jaar enkele trainers op trainerscursus bij de KNVB. Ook hebben we 5-6 keer per jaar overleg met de trainers, onder leiding van de Technisch Coördinator. Dit Technisch Overleg streeft ernaar de trainingen per leeftijdscategorie op elkaar af te stemmen en om tot goede indeling van de teams te komen.

Vanaf de tweedejaars F-jes t/m de A worden de spelers op basis van kwaliteiten en capaciteiten in de verschillende teams ingedeeld. Per leeftijdscategorie maken we zoveel mogelijk onderscheid in eerste- en tweedejaars spelers.

Prestatief of recreatief: Elke speler blijft altijd in beeld bij Angerlo Vooruit.

In de jeugdafdeling staan in algemene zin de 3 P's centraal; Plezier, Prestatie en Presentatie.

Hoe gaan we voor 'Plezier' zorgen?

 • door een positieve en enthousiaste benadering van de begeleiding
 • door te zorgen voor een goede sfeer
 • door met respect met elkaar om te gaan
 • door consequent en geloofwaardig handelen van de begeleiding
 • door spelenderwijs te leren; leren door te spelen
 • door veel te voetballen, veel balcontacten, iedere speler een bal op de training
 • door leuke activiteiten naast het voetbal te organiseren

Hoe gaan we voor 'Prestatie' zorgen?

 • door een goede opleiding en begeleiding
 • door goede trainingsfaciliteiten
 • door kennis van de leeftijdskenmerken (erin kunnen verplaatsen)
 • door kennis van de opleidingsdoelstellingen
 • door kennis van de vorm waarin het voetballen wordt bijgebracht
 • door goede en gerichte oefenstof passend bij de leeftijd en het niveau
 • door kennis en inzicht in voetbalsituaties bij te brengen (balbezit, balbezit tegenstander en omschakeling)
 • door het ontwikkelen vaardigheden (techniek en inzicht)
 • door een goede sfeer
 • door de teams goed in te delen

Hoe 'Presenteren' we ons bij Angerlo Vooruit (in en buiten het veld)?

 • door respect (spelers, begeleiders, arbiters, tegenstander etc.)
 • door fatsoen
 • door plezier
 • door eerlijkheid
 • door enthousiasme
 • door positief te zijn

2.3 K.N.V.B

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, een organisatie met ongeveer 1 miljoen leden. V.V. Angerlo Vooruit valt onder district Oost. De K.N.V.B. organiseert competitiewedstrijden en voor zover beschikbaar stelt zij een scheidsrechter aan.

2.4 Verzekering

Voor al onze leden heeft V.V. Angerlo Vooruit via de voetbalbond K.N.V.B. een WA-verzekering afgesloten. Deze verzekering is een aanvullende verzekering, d.w.z. dat er in voorkomende gevallen alleen wordt betaald als de eigen verzekering van de getroffene geen of een te lage kostenvergoeding geeft. De verzekering is van kracht voor alle clubactiviteiten zoals trainingen, wedstrijden en tijdens het reizen van en naar clubactiviteiten. Indien iemand schade leidt zal een verzekeringsclaim worden ingediend. Daarom zal, om in aanmerking te komen voor vergoeding, deze schade zo spoedig mogelijk moeten worden gemeld ( binnen 72 uur). Van belang is om alle originele rekeningen en officiële documenten te bewaren om de gemaakte kosten te kunnen aantonen.

2.5 Sponsoring

De vereniging wordt door vele ondernemers gesponsord. Alle contacten in deze lopen via de sponsorcommissie. Mocht u geïnteresseerd zijn het team van uw zoon of dochter te sponsoren, dat kan, mits de artikelen die u als sponsor levert in het bezit blijven van de vereniging. De club geeft de kleding in bruikleen aan de spelers en begeleiders van de teams. Zo kan het zijn dat in het volgende seizoen een ander team in de gesponsorde kleding zou kunnen spelen. (Uiteraard zullen wij hierbij zo veel mogelijk rekening houden met de wensen van de sponsor. Het is alleen toegestaan op de wedstrijddag beschikbaar gestelde tenues, trainingspakken en eventueel jassen te dragen. Alle kleding moet aan het eind van het seizoen weer worden ingeleverd bij de Materialen beheerder.

2.6 Publicatiebord

In de hal voor de kantine is het publicatiebord geplaatst. Hierop vindt u de wedstrijduitslagen en competitiestanden. Verder vindt u hierop informatie van algemene aard. Alle overige informatie verkrijgt uw zoon of dochter via de leiders van de teams. Ook via de website zijn uitslagen en standen te zien.

2.7 Zoekgeraakte spullen

Er zijn altijd spullen die op een sportcomplex achterblijven. Bij trainingen en wedstrijden houden trainers en leiders in de gaten of alles wel wordt meegenomen. Spullen die blijven liggen worden in het Jeugdhonk afgegeven en komen daar in een doos. Mocht u iets kwijt zijn kunt u op zaterdagen informeren of er iets gevonden is. De vereniging is niet verantwoordelijk voor verloren voorwerpen. Dit geldt voor verlies, diefstal of beschadiging. Verder raden we u aan overal de naam in te zetten.

2.8 Alcohol en roken

In de kantine en in het Jeugdhonk geldt een rookverbod op de zaterdagochtend tot 13.00 uur. Dit vanwege de jeugdwedstrijden die dan plaatsvinden. Spelers mogen niet roken voordat zij zich hebben gedouched en omgekleed. Het roken in tenue is altijd verboden. Als een pupillenspeler rookt zal de leider hem daarop aanspreken en dit evt. melden bij de ouders/verzorgers. Er mag op de velden en in de kleedkamers geen alcohol worden gedronken en niet worden gerookt.

Kledingsponsor Senioren
Kledingsponsor Jeugd
sponsor