Ledeninformatie: Richtlijnen voor de trainer/coach

Spelers worden alleen beter door veel te voetballen en door goede oefenstof aan te bieden, op het niveau van de spelers en dat met enthousiasme te begeleiden. In de jeugd mag het resultaat nooit op de eerste plaats staan. We proberen te winnen door uit te gaan van positieve voetbalideeën (opbouwend en aanvallend spel met de bedoeling zoveel mogelijk kansen te creeëren). Uiteraard is daarvoor het individuele niveau van de spelers bepalend. Het resultaat komt vanzelf als de basis goed wordt gelegd. We geven iedere speler zoveel mogelijk speeltijd op verschillende posities om te ontdekken wat er wordt gevraagd in de verschillende rollen in een team. De betere spelers in een aanvallende rol om hun creativiteit en handelingssnelheid verder te ontwikkelen in kleinere ruimtes en grotere weerstand. Het is op latere leeftijd nog mogelijk om te schakelen naar een meer verdedigende rol. Vanaf 14/15 jarige spelers wordt (meer) met vaste posities gespeeld. Het is noodzakelijk trainingen goed voor te bereiden, uit te gaan van de wedstrijd en de individuele kwaliteiten van de spelers. Houdt dus rekening met de leeftijdskenmerken, opleidingsdoelstelling en trainingsvormen.

7.1 Bijhouden van gegevens door de trainer/coach

De trainers wordt aangeraden de opkomst van spelers bij trainingen, opstellingen en reservebeurten, vast te leggen. Ook adviseren we van iedere wedstrijd een analyse te maken. Twee keer per jaar wordt door de trainers het beoordelingsformulier voor het 'spelersvolgsysteem' ingevuld. Alle trainers wonen 5-6 keer per seizoen het Technisch Overleg bij.

7.2 Afspraken met spelers door de trainer/coach

Er worden een aantal afspraken gemaakt door de trainer/coach met spelers:

 • Aanwezigheid voor de training
 • Aanwezigheid voor de wedstrijden
 • Afmelden voor training en wedstrijd
 • Warming up/Cooling down (dynamisch stretchen)
 • Respect en gelijkwaardigheid
 • Blessurebehandeling
 • Studie en voetballen
 • Corvee

7.3 Opbouw trainingen door de trainer/coach

In de beginfase van het seizoen zal de nadruk worden gelegd op het verbeteren van de individuele technische vaardigheden en kwaliteiten van de spelers, samengaand met het opbouwen van de gewenste conditie en gehele fitheid. Daarna zal de nadruk meer komen te liggen op samenspel/combinatiespel en positiespel. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt in Balbezit, Balbezit Tegenstander en de Omschakeling van BB naar BBT en andersom. Herhaling van trainingsvormen is belangrijk. Variatie door het groter of kleiner maken van het speelveld of duur en tempo van de oefening. Voor de training zal een korte wedstrijdanalyse met het team worden doorgesproken en daar zal de training op worden gebaseerd of wordt vooruitgekeken naar de komende wedstrijd. Iedere training zal de trainer de opbouw en het doel van de training met de spelers bespreken. Na de training zal de trainer de bedoelingen van de training kort nabespreken door het stellen van vragen aan de spelers.

Een goede trainer zal zichzelf en zijn team permanent analyseren en werkt blijvend aan verbeteringen. De trainer zal vertrouwen en enthousiasme uitstralen en zoekt niet naar excuses als het eens minder gaat.

7.4 Spelsystemen

Bij de Mini's spelen we 4 tegen 4. In principe proberen we dit m.b.v. het 'spekkie'. Eën speler achter, één speler links, één speler rechts en één speler voor. Zo ontstaat een ruit en kan elke speler drie andere spelers aanspelen.

In de F en E spelen we 7 tegen 7. In de opstelling (1-3-3) 1-2-1-2-1. Zo ontstaan overal in het veld driehoeken en een ruit (spekkie).

In de D spelen we 11 tegen 11 in de formatie 1-3-4-3. We leren de spelers de man-meer-situatie op de helft van de tegenstander te creeëren en juist het Balbezit verbeteren.

In de C spelen we in de formatie 1-4-3-3. De opbouw van achteruit krijgt extra aandacht, want daar begint immers de man-meer-situatie. Ook de B en A spelen al zal bij deze formatie het accent en variatie daarin anders komen te liggen.

7.5 Ballen en materiaal

Zowel voor als na de training worden de ballen zichtbaar geteld en pas opgeborgen in het materialenhok als alles compleet is. Vanaf de D kunnen de spelers per toerbeurt voor het schoonmaken van de kleedkamer, opruimen van de ballen en overige materialen verantwoordelijk worden gemaakt. Uiteraard altijd in het bijzijn van de trainer en/of begeleider. Ieder jaar worden tenues en toebehoren (zoals sleutels e.d.) verstrekt door de Materialenbeheerder. Mochten benodigde spullen ontbreken neem daarover dan met hem contact op. Voor zoekgeraakte trainingspakken wordt € 25 boete gerekend. Trainers/leiders zorgen ervoor dat bekend is welke spelers een trainingspak van de vereniging in hun bezit hebben. Als het einde van het seizoen moeten alle spullen (tenues, trainingspakken, waterzak, sponzen, bidons, sleutels, hesjes, jassen etc.) die het team in bruikleen heeft gehad door de begeleiders weer bij de Materialenbeheerder worden ingeleverd.

7.6 Taken leiders/begeleiders

Trainers en leiders van een selectieteam vervangen elkaar als dat nodig is, anders contact zoeken met de Technisch Coördinator.

7.7 Doorschuiven/uitlenen van spelers

Voor het incidenteel doorschuiven van spelers worden de onderstaande belangen afgewogen:

 • Belang van de speler
 • Belang van het eigen team
 • Belang van het vragende team
 • Doelstelling van de teams
 • De opleiding
 • Het plezier

Ieder team maakt voor de competitie duidelijke afspraken uit welk team spelers worden geleend of aan welk team spelers worden uitgeleend. Zie het schema hieronder. Lenen en uitlenen van spelers moet op donderdagavond duidelijk zijn. De trainer van het team dat een speler leent geeft aan voor welke positie een speler nodig is. De trainer die de speler uitleent bepaalt welke speler wordt uitgeleend. Uitlenen van spelers moet ook worden gerouleerd. De trainer houdt daarvoor een roulatiesysteem bij. Het uitlenen aan een lager team kan ook voorkomen. De spelers zijn verplicht ook hieraan mee te werken, anders speelt hij of zij ook niet in het eigen team.

TeamAanvulling uitTeamAanvulling uit
A1B1D1D2/E1 2e jaars
B1B2/B3D2D3
B2B3/C1 2e jaarsD3D4
B3B2/C1 2e jaarsD4D3/E2 2e jaars
C1C2E1E3
C2C3/D1 2e jaarsE2E4
C3C2/D2 2e jaarsF1F2
C4D3 2e jaarsF2F1
Andere teamsOnderling

De trainer van het Eerste Elftal kan spelers uit de A1 opvragen onder de volgende voorwaarden:

 • De speler moet meerwaarde hebben.
 • Alleen als er geen oplossing mogelijk is uit het Tweede Elftal.
 • Altijd vooraf overleg met de trainer van de A1 en de Technisch Coördinator.
 • Altijd in overleg met de speler.
 • Blijvende inzetbaarheid in het eigen team.
 • Uitlenen van A1 spelers aan lagere seniorenteams in overleg met de trainer.

Hoofdzakelijk 2e jaars A spelers die niet in aanmerking komen voor de 1e en 2e selectie. Deze spelers zoveel mogelijk rouleren.

7.8 Meetrainen in hoger spelende teams

Medio december wordt beoordeeld welke spelers één keer per week met een hoger spelend team gaan meetrainen. Daarover vindt overleg plaats met de spelers en trainers.

7.9 Planning bepaling selecties en teamindeling

In de laatste week van mei zal de voorlopige indeling bekend worden gemaakt. Vlak voor aanvang van het nieuwe voetbalseizoen zal de indeling definitief worden gemaakt. In de winterstop zijn wijzigingen mogelijk. Altijd in overleg met trainers/leiders/spelers/ouders en Technisch Coördinator. Het belang van het individu staat hier voorop.

7.10 Trainingsvelden

Met ingang van het seizoen 2007-2008 wordt het tweede veld voorzien van verlichting om avondwedstrijden op te kunnen spelen. Alleen op de maandagavond wordt hierop uitzondering gemaakt, door de Efjes van 18.00-19.00 uur op het tweede veld te laten trainen. Dit is noodzakelijk omdat alle trainingsvelden bezet zijn.

7.11 Selecteren/Teamindeling

Bij de indeling van de teams wordt onderscheid gemaakt in een viertal criteria:

 1. 1. Leeftijd
 2. Technische vaardigheid (passen, trappen, koppen, creativiteit, balaanname, handelingssnelheid, etc.)
 3. Tactische vaardigheid (beeld van het systeem, beeld van de rol binnen het systeem, uitvoering van de rol, coachen, etc)
 4. Discipline (gedrag, instelling, concentratie, persoonlijkheid, etc)

Selecteren van spelers wordt gedaan op basis van de ingevulde beoordelingsformulieren die onderdeel uitmaken van het 'Spelersvolgsysteem'. De trainers en Technisch Jeugdcoördinator hebben hierover regelmatig overleg. Eventueel worden selectiewedstrijden georganiseerd. De methode is voor alle spelers hetzelfde van pupil t/m junior. Naast de leeftijd en vaardigheiden wordt gelet op capaciteit en ambitie. Daardoor zullen spelers van zoveel mogelijk hetzelfde niveau in één team spelen.

Voor de A1-junioren wordt de sterkst mogelijke selectie nagestreefd bestaande uit eerste en tweedejaars spelers en tussen de 15-18 spelers.

Voor de D t/m B worden de selectieteams prestatiegericht ingedeeld. De teams bestaan uit 13-15 spelers. Alle spelers moeten zoveel mogelijk spelen. Indien een speler toch onevenredig veel wordt gewisseld zal de Technisch Jeugdco�rdinator ingrijpen. De B1, C1 en D1 bestaan voor het overgrote deel uit tweedejaars spelers. De schaduw selectieteams bestaan voor het overgrote deel uit eerstejaars spelers. Bij vergelijkbaar niveau krijgt een eerstejaars speler voorrang boven een tweedejaars. De recreatieteams worden zoveel mogelijk op leeftijd ingedeeld.

Bij de F en E pupillen bestaan de teams uit 8-10 spelers. Selectie van de laatstejaars F-pupillen wordt gedaan op basis van leeftijd, capaciteiten en gelijkwaardig niveau. Bij de E en F pupillen is het nog niet noodzakelijk om met een vaste keeper te spelen. De spelers kunnen om toerbeurt keepen als er geen vaste keeper beschikbaar is. Tweedejaars pupillen worden in de hoogste teams ingedeeld, daarna volgen de eerstejaars.

Mini-pupillen

De mini�s spelen 4 tegen 4 op een kwart veld en kleine doelen. Het spel is minder complex. Ze wennen door te spelen en veel balcontacten te hebben.

7.12 Wat verwachten wij van onze spelers

Indien een speler zich niet houdt aan de 'Gouden Regels' volgt een gesprek met de ouders en Jeugd Coördinator waarna een schorsing volgt. Bij diefstal of vernieling van andermans eigendommen volgt onmiddellijk schorsing. Bij herhaling wordt de speler geroyeerd als lid.

7.13 Aanmelden van nieuwe leden / Spelerspas

Bij de club liggen aanmeldingsformulieren. Ook via de site van Angerlo Vooruit kan een aanmeldingsformulier worden uitgeprint. Deze kan vervolgens worden ingeleverd bij de secretaris. Ook de trainers kunnen daarbij behulpzaam zijn.

Voor nieuwe spelers is het mogelijk een aantal proeftrainingen mee te doen. Om aan wedstrijden mee te mogen doen en verzekerd te zijn moet bij de KNVB het lidmaatschap worden aangemeld.

Alle nieuwe leden vanaf de eerstejaars D t/m A moeten een pasfoto en een bijdrage van € 2,50 inleveren bij de secretaris. Vanaf de leeftijd dat wordt gespeeld op een heel veld is een KNVB-pas verplicht. Deze passen moeten voor de wedstrijd aan de scheidsrechter worden getoond.

Ook voor bestaande leden moet vanaf het eerste jaar dat een speler in de D komt te voetballen een pasfoto en de bijdrage van € 2,50 worden ingeleverd bij de secretaris. Vergeet niet bij inlevering op de envelop je naam te vermelden!

Kledingsponsor Senioren
Kledingsponsor Jeugd
sponsor