Ledeninformatie: Voorwoord

Voor u ligt het informatieboekje voor leden van V.V. Angerlo Vooruit. Een boekje met allerlei nuttige informatie voor onze leden, ouders van leden en vrijwilligers van onze vereniging.

Omdat we het van groot belang vinden dat ook ouders op de hoogte zijn wat wij van onze spelers, leiders en trainers verwachten hebben we deze informatie voor u integraal opgenomen in dit boekje. (Hoofdstuk 7)

Het boekje is samengesteld door Marianne Derksen, Wim Kamphuis, Adrie Boone en Kees Nederhoff.

Wij adviseren u dit boekje goed te bewaren. Afspraken, procedures, uitgangspunten en regels zijn in deze uitgave vastgelegd.

Angerlo Vooruit hanteert een aantal "Gouden Regels" met betrekking tot het gedrag van leden, supporters, vrijwilligers en ouders voorr, tijdens en na de wedstrijden en trainingen.

Deze regels zijn:

  1. Wees zuinig op je eigen spullen en die van een ander. Ook op eigendommen van onze vereniging en de vereniging waar je te gast bent.
  2. Meld je persoonlijk en tijdig af bij verhindering bij je leider of trainer.
  3. Zorg ervoor dat je op tijd bent voor een wedstrijd of training, zoals door de leider aangegeven wordt; vraag zo nodig je leider of medespeler om informatie.
  4. Zorg ervoor dat je taalgebruik en non-verbaal gedrag geen aanleiding geven tot irritaties en commentaar van anderen.
  5. Kom als ouder afspraken na; bijvoorbeeld het wassen van tenues of het vervoer van spelers. Als dit niet mogelijk is door omstandigheden zorg dan zelf voor vervanging of spreek met de leider/trainer en help een oplossing te bedenken.
  6. Gedraag je sportief ten opzichte van medespelers, begeleiders, trainers, scheidsrechters, tegenspelers en supporters.
  7. Volg aanwijzingen van scheidsrechters, leiders en trainers op.
  8. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden: met respect
  9. Supporters moedigen de spelers aan en geven geen aanwijzingen; daar zijn immers de coaches voor.

Wij gaan er vanuit dat iedereen die dit leest zich aan deze gedragsregels houdt zodat we het met ons allen leuk hebben bij Angerlo Vooruit!! ( zie 6.9).

Kledingsponsor Senioren
Kledingsponsor Jeugd
sponsor