Vrijwilligersbeleid

Er heeft een discussie plaatsgevonden over het nieuw te voeren vrijwilligersbeleid. De commssie vrijwilligers heeft samen met het Bestuur een voorstel voorbereid dat op de bijzondere algemene ledenvergadering van 21 april 2008 in stemming is gebracht en door de leden is goedgekeurd.

U kunt ten alle tijden bestuursleden of leden van de commissie vrijwilligers aanspreken om informatie over het vrijwilligersbeleid. Ook kunt u een mailtje sturen naar c.nederhoff@chello.nl.

Lees hier de vastgestelde tekst van het nieuwe vrijwilligersbeleid

Kledingsponsor Senioren
Kledingsponsor Jeugd
sponsor