Angerlo Vooruit complex

Beachveld

×

Beachveld

v.v. Angerlo Vooruit heeft sinds maart 2021 een beachveld tot haar beschikking op sportpark Mariëndaal te Angerlo. Het voldoet aan alle Europese regelgeving en is te bespelen met blote voeten en met sportschoenen.

Dit veld wordt door de club als trainings- en wedstrijdveld gebruikt, maar is ook te huur voor derden. Bij verhuur kunt u uiteraard ook gebruik maken van de kleedkamers, die vanzelfsprekend opgeruimd dienen te worden achtergelaten.

Beschikbaarheid

Omdat v.v. Angerlo Vooruit het veld zelf gebruikt, is het beachveld beperkt beschikbaar. Het veld kan echter in principe worden gehuurd voor zowel trainingen als wedstrijden na overleg:

 • Op maan- en woensdag van 18.00 uur t/m 22.00 uur (kantine geopend indien er personele bezetting mogelijk is);
 • Op dins- en donderdag van 18.00 uur t/m 22.00 uur (kantine geopend)
 • Op vrijdag van 18.00 t/m 22.00 uur (kantine gesloten)
 • Op zater- en zondag van 10.00 uur t/m 16.00 uur (kantine geopend indien programma van v.v. Angerlo Vooruit)

Overzicht tarieven

 • Huur per uur € 10,00 (zonder verlichting)
 • Voor ieder volgend uur € 5,00
 • Afzegging is mogelijk tot 48 uur voor aanvang van het huurtijdstip; hierna wordt 50% van de afgesproken huurkosten in rekening gebracht.
 • Betaling van de veldhuur gaat uitsluitend per factuur.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor ongevallen, blessures of welke schade dan ook veroorzaakt door gebruik van het beachveld. De door de huurder veroorzaakte schade aan het beachveld en/of accommodatie wordt in rekening gebracht bij de huurder.

Contactpersonen

Voor het huren van het beachveld of voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris Telefoon 06-25107791

Algemene voorwaarden bij verhuur en gebruik accommodatie v.v. Angerlo Vooruit

Artikel 1

De huurder kan over het gehuurde beschikken op de overeengekomen data en tijden. De huurder dient de accommodatie direct na afloop van de huurtijd in goede staat en netjes achter te laten. Voor een zorgvuldig gebruik van het beachveld zijn de belangrijkste regels:

 • Speel met blote voeten
 • Betreden veld alleen door spelers, trainers, coaches, verzorgers, scheidsrechter
 • Geen drank en/of etenswaren (KAUWGOM) op en rondom het veld
 • Houdt u aan het rookbeleid van de vereniging;

Artikel 2

Kleedruimten en scheidsrechterruimten maken deel uit van het gehuurde. De verhuurder geeft aan welke kleedruimten door de huurder gebruikt kunnen worden. De kleedruimten zijn uitsluitend bedoeld voor omkleden en douchen.

Artikel 3

De huurder kan 30 minuten voor aanvang van de huurtijd beschikken over de hem toegewezen kleedruimten. De kleedruimten dienen uiterlijk 3 kwartier na het einde van de huurtijd door de huurder zijn verlaten. De huurder dient zelf zorg te dragen voor het schoonmaken (trekker) van de door hem gebruikte kleedruimten, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4

De warming-up en de cooling-down dienen binnen de huurtijd plaats te vinden.

Artikel 5

De huurder heeft geen toegang tot of recht van gebruik van de niet aan hem verhuurde gedeelten van de accommodatie.

Artikel 6

De huurder zorgt zelf voor een scheidsrechter en zorgt ook voor de wedstrijdbal(len), tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 7

Gebruikers worden niet tot het gehuurde toegelaten voordat de verantwoordelijke van de huurder aanwezig is.

Artikel 8

De huurprijs is inclusief gas, water en elektra in de kleedruimten. De kleedruimten zijn voorzien van warm en koud water, verlichting en verwarming.

Artikel 9

Reclame-uitingen op de accommodatie zijn alleen voorbehouden aan de verhuurder.

Artikel 10

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:

 • Enige schade, letsel of ongeval ten aanzien van personen die door of vanwege de huurder tot de accommodatie zijn toegelaten;
 • Enige schade, letsel of ongeval, veroorzaakt door onjuist of onoordeelkundig gebruik van de accommodatie;
 • Vermissing of beschadiging van voorwerpen, materialen of sportbenodigdheden van personen die door of vanwege de huurder tot de accommodatie zijn toegelaten;

Artikel 11

De huurder is te allen tijde volledig aansprakelijk voor het onder artikel 10 vermelde.

Artikel 12

Bij annulering binnen 48 uur van de geplande gereserveerde datum of bij het niet op komen dagen door de huurder wordt 50% van het afgesproken huurbedrag aan annuleringskosten / reserveringskosten in rekening gebracht . Het bestuur van v.v. Angerlo Vooruit behoudt als verhuurder het recht om hierover afwijkend te beslissen.

Artikel 13

Bij gebruik van het beachveld en accommodatie geldt naast deze voorwaarden ook keuringscriteria, zoals deze door de KNVB worden gehanteerd. De consul van de verhuurder beslist over het doorgaan van de huur mogelijkheden. Bij keuring dient in ieder geval de volgende criteria in acht te worden genomen:

 • Bestaat er gevaar voor de spelers, met dien verstande dat er een verhoogd risico bestaat op blessures?