Angerlo Vooruit complex

Sportbegeleiding

×

Sportbegeleiding

Pilot Sportbegeleiding

In augustus 2009 is Angerlo Vooruit gestart met een Pilot Sportbegeleiding.We hebben positieve ervaringen met dit project de afgelopen jaren en willen die graag delen met de clubleden. Door middel van de sportbegeleiding proberen we kinderen waar iets bijzonders mee is lekker mee te laten voetballen in de teams binnen Angerlo Vooruit.

Wie komen in aanmerking?

Spelers met een behoefte aan extra begeleiding komen in aanmerking. Dit kunnen chronisch zieke kinderen zijn( hartproblemen, diabetes, astma b.v.), kinderen met gedragsproblemen, kinderen met ASS etc. Het gaat om de omgang met deze kinderen en het vinden van handvaten hiervoor. Begrip voor de problematiek is een van de belangrijkste zaken. Wij ondersteunen leiders trainers in het begeleiden van deze kinderen tijdens de trainingen en wedstrijden. Niet op voetbaltechnisch gebied, maar wel op het “omgaan” met deze kinderen.

Doel van het project

We willen iedereen met plezier kunnen laten voetballen in een team en een stuk begrip kweken. Met de nodige handvaten voor trainers/ begeleiders/scheidsrechters moet dat haalbaar zijn (soms misschien ook niet). Het is heel positief hoe het geheel door leiders, trainers, scheidsrechters, bestuur en ouders wordt opgepakt. Trainers/leiders weten ons te vinden en ouders die we benaderd hebben zijn tot nu toe enthousiast en staan open voor het opnemen van hun kind in de Sportbegeleiding. We zijn genomineerd door Stichting MEE Doetinchem voor de Zorg-award 2009 en hebben een oorkonde ontvangen voor de Sportbegeleiding.

Hoe kan een speler worden aangemeld?

Een trainer/leider kan een speler die op valt om welke reden dan ook aanmelden bij Marianne Derksen van de sportbegeleiding. Vooraf gaat de trainer/leider in gesprek met de ouders. Sportbegeleiding gaat kijken bij een training en in gesprek met ouders, trainer/leiders en de speler. Daarbij kunnen ouders aangeven wat hun kind nodig heeft, lastig vindt en de trainers waar ze tegenaan lopen. Dan worden een paar praktische afspraken gemaakt waar de trainers/leiders mee kunnen werken. Sportbegeleiding ondersteunt dit geheel door te kijken bij de training/wedstrijd. Na een aantal weken volgt opnieuw een gesprek om te kijken hoe het loopt.

Wie zijn wij?

  • Alwin Kelderman; trainer/leider van diverse teams, sportbegeleider van diverse doelgroepen.
  • Fay Senhorst; orthopedagoog
  • Marianne Derksen; docent sport op een VO school, ervaring met diverse doelgroepen van kinderen die extra begeleiding nodig hebben.