Angerlo Vooruit complex

Lid worden

×

Lid worden van Angerlo Vooruit? Vul dan het onderstaande aanmeldingsformulier in.

Het is van belang dat het formulier volledig wordt ingevuld. Wanneer je nog geen 18 jaar bent, dan moet je één van je ouders of verzorgers een handtekening laten zetten.
Het formulier moet ingeleverd worden bij de ledenadministratie. Tevens kan je voor vragen over je lidmaatschap ook terecht bij de ledenadministratie: Peter Houtkooper, Molenveldsingel 56, 6981 JS Doesburg (ledenadministratie@angerlovooruit.nl).

Pasfoto

Voor de inschrijving is er geen pasfoto nodig. In onderstaande brief lees je op welke wijze identificatie tot stand kan komen.

Brief over pasfoto in app (2018)

Contributiebedragen per 1-7-2020

Senioren veld 196,00
Senioren veld en zaal 270,00
Senioren 35+ 120,00
Junioren veld 146,00
Junioren veld en zaal 214,00
Pupillen 128,00
Mini 12,00
Rustend lid 46,00
Alleen trainen 75,00
Senioren zaal 196,00
Junioren zaal 146,00
Jeu de Boules 20,00
Bootcamp 1x per week 200,00
Bootcamp 1x per week 250,00

De jeugd wordt voorzien van kleding van sponsor 123inkt.nl. Hiervoor vraagt Angerlo Vooruit een jaarlijkse bijdrage voor het kledingfonds van € 12,00.

Lees hier het contributiereglement.

AVG per 25 mei 2018

In verband met de nieuwe wet op de privacy heeft de vereniging een privacy verklaring deze is te lezen via de onderstaande link die verwijst naar de Privacy verklaring V.v. Angerlo Vooruit.

Vanwege de wet zijn we als vereniging verplicht om van ieder lid een toestemmingsverklaring te ontvangen waarop wordt aangegeven wat we als vereniging mogen publiceren, foto’s cq video’s enz en/of gegevens mogen verstrekken aan leiders/trainers. Door onderstaande link komt u bij de toestemmingsverklaring van de vereniging en deze dient ingevuld meegeleverd worden bij het inschrijfformulier.

Toestemmingsverklaring in het kader van de Privacy (AVG)

Wedstrijdzaken app KNVB

In de wedstrijden app van de KNVB mogen spelers jonger dan 13 jaar niet hun eigen foto wijzigen, dit kan wel gebeuren door een ouder/verzorger of teammanager. De ouderverzorger kan dan inloggen met het opgegeven e-mailadres van de ouder en zo de foto nog aanpassen of invoegen.

Zie ook: Brief over pasfoto in app (2018)