Angerlo Vooruit complex

Accommodatie

×

Accommodatie

  • beheert de accommodatie, programmeert en verricht onderhoud, waaronder ook de schoonmaak

“Er zijn heel veel processen achter de vereniging waar je geen weet van hebt”, maar inmiddels weet Rob Reiling, bestuurslid facilitaire zaken, van de hoed en de rand op facilitair gebied. In deze video vertelt hij waar hij zoal mee bezig is. Wist je bijvoorbeeld dat er een stuurgroep LED-verlichting is in de gemeente Zevenaar? Bekijk hier de video: https://www.youtube.com/watch?v=CXKNmsP9AOw #SamenSterk

E-mailadres: accommodatiecommissie@angerlovooruit.nl

  • Rob Reiling