Angerlo Vooruit complex

Jeu de Boules

×

Jeu de Boules

De Pilot Jeu de Boules

De pilot Jeu de boules is een onderdeel van de nevensportactiviteiten die v.v. Angerlo Vooruit aanbied aan de gemeenschap.

Deelname aan de Pilot

Leden van de v.v. Angerlo Vooruit kunnen zich via het opgaveformulier “Pilot Jeu de Boules” aanmelden om het spel te mogen spelen. Ze zijn vrij gesteld van contributie.

Niet leden van de v.v. Angerlo Vooruit kunnen zich via het opgaveformulier “Pilot Jeu de Boules” aanmelden om het spel te mogen spelen. Zij dienen een bijdrage te betalen. (zie bijdrage).

Ieder lid ontvangt een pasje.

Banen

v.v. Angerlo Vooruit heeft 3 banen die beschikbaar zijn voor de deelnemers aan de Pilot. De banen zijn beschikbaar tijdens de openingstijden van het sportpark. Iedere deelnemer kan een baan reserveren voor een periode van één uur om het spel te spelen met de medespelers. Reservering kan in de kantine (Tel: 0313-473026)

Kennismaken

Heeft u interesse, dan kunt u tijdens de pilot enkele keren mee spelen voor u besluit zich op te geven. Er zijn altijd mensen aanwezig, die u wegwijs kunnen maken.

De speeldagen zijn:

Dinsdag 19.00 – 22.00 uur
Donderdag 19.00 – 22.00 uur
Zaterdag 10.00 – 17.00 uur
Zondag 10.00 – 17.00 uur (indien 1ste elftal v.v. Angerlo Vooruit niet speelt of uit speelt)
  10.00 – 13.00 uur (indien 1ste elftal v.v. Angerlo Vooruit thuis speelt)

Bijdrage

Jaar € 20,-
Halfjaar € 12,50
Kwartaal € 7,50

De bijdrage gaat de vereniging benutten voor het onderhoud van de banen.

Adres speelbanen

v.v. “Angerlo Vooruit” Pilot Jeu de Boules
Mariëndaalseweg 15A
6986AC Angerlo

Postadres

v.v. “Angerlo Vooruit” Pilot Jeu de Boules
Dorpsstraat 14
6986AM Angerlo