Ledeninformatie: Competitie

5.1 Taken van het wedstrijdsecretariaat

 1. opmaak van het wedstrijdprogramma aan de hand van de Officiële Mededelingen
 2. kleedkamer- en veldindeling bij thuiswedstrijden
 3. verwerken van wedstrijdwijzigingen en ingelaste wedstrijden. Dit wordt ook doorgeven aan de betrokken leiders
 4. verzenden van administratieve wedstrijdgegevens naar de K.N.V.B
 5. plannen van oefenwedstrijden
 6. zaterdagdienst inplannen

5.2 Taken van leiders

De taken van de leiders zijn:

 1. spelers informeren over wedstrijden, aanvangstijden, vertrektijden etc.
 2. regelen vervoer voor uitwedstrijden
 3. regelen wasbeurten tenues
 4. zorgen voor spelersaanvullingen in overleg met andere leiders
 5. vullen wedstrijdformulieren in
 6. regelen van drinken in de rust van de wedstrijd
 7. intrapballen regelen en opruimen (als spelers dit doen controleert de leider het resultaat)
 8. Nemen waterzak, fles en spons mee
 9. controleren kleedkamers na de wedstrijd

Zie ook paragraaf 5.10

5.3 Samenstelling teams

Aan het begin van ieder seizoen wordt gestart met een voorlopige indeling van de teams. Door middel van (2 keer per jaar) ingevulde beoordelingsformulieren, die onderdeel uitmaken van het "spelersvolgsysteem" wordt bekeken wat de vorderingen van alle kinderen individueel zijn. Dit beoordelen trainers en interne scouts. Eindverantwoordelijk is de Technisch Jeugdcoördinator. Doelstelling is dat iedere speler op het bij zijn of haar passende niveau traint en speelt. Uiteraard wordt door middel van trainingen geprobeerd dit niveau te verhogen.

5.4 Wedstrijden

De competitie wordt gespeeld in de periode september t/m december en van februari tot juni. Je krijgt van de leider van het team een schema met wedstrijddata en tijden van spelen en aanwezigheid/vertrek.

Indien je niet op zaterdag kunt spelen dient je dit uiterlijk donderdagavond door te geven aan de leider of trainer zodat die evt. voor vervanging kan zorgen. Bij ziekte moet je dit zo snel mogelijk doorgeven. Voor de thuiswedstrijden van ons eerste elftal hebben de leden gratis toegang.

5.5 Uitwedstrijden

De vertrektijden naar uitwedstrijden wordt door de trainer/leider bepaald. U krijgt daar een schema van. We vertrekken altijd vanaf het sportpark op de afgesproken tijd. Vervoer vindt plaats met de auto. Vaak wordt hiervoor door de leider een rijdschema gemaakt, zodat iedere ouder even vaak rijdt. Verdere afspraken worden door de leiders gemaakt.

5.6 Wedstrijdduur

De speelduur van de wedstrijden varieert per leeftijdsgroep.

Senioren2 keer 45 minuten
A-jeugd2 keer 45 minuten
B-jeugd2 keer 40 minuten
C-jeugd2 keer 35 minuten
D-jeugd2 keer 30 minuten
E-jeugd2 keer 25 minuten
F-jeugd2 keer 20 minuten

5.7 Wedstrijdspeelveld

De A t/m D-jeugd spelen met elftallen op een heel voetbalveld met grote doelen. De E en F jeugd spelen op een half voetbalveld met 7-tallen. Zij gebruiken pupillengoals. De doelen zijn evenredig aangepast aan het speelveld.

De Mini's spelen op een kwart veld en spelen met 4-tallen. Ze gebruiken kleine goals. De Mini's, E en F jeugd hebben geen grensrechters en kennen geen buitenspelregel. De leider fluit zelf en zal de spelregels ontvangen van de vereniging. Regelmatig zijn juniorenspelers scheidsrechter van een E of F pupillen wedstrijd.

De scheidsrechter beslist ten alle tijden. Ouders en supporters bemoeien zich niet met de leiding en accepteren scheidsrechterlijke beslissingen. Tussen de 2 halve speelvelden mag geen publiek staan.

5.8 Uitslagen en standen

De uitslagen en standen worden wekelijks gepubliceerd op het prikbord in de hal bij de kantine en op de website van de vereniging.

5.9 Boetes

Door de K.N.V.B. opgelegde geldboetes ten gevolge van gele en rode kaarten moeten door de leden zelf worden betaald. De vereniging werkt niet met geldboetes maar kan wel overgaan tot schorsing naar eigen inzicht en goed overleg.

5.10 Verwachtingen van de vereniging t.a.v. spelers,ouders,trainers/leiders

Wat verwachten wij als vereniging van onze spelers?

 • Persoonlijk afbellen bij verhindering voor een training en/of wedstrijd.
 • Bij verhindering niet via de mail melden.
 • Spelers behandelen elkaar en de tegenstander met respect.
 • Bij onenigheid of ruzie onderling wordt de trainer geïnformeerd. Iedere speler werkt mee aan het rouleersysteem van het uitlenen aan zowel een hoger als aan een lager team bij onderbezetting.
 • Spelers behandelen de begeleiding, scheidsrechters en supporter met respect.
 • Spelers zetten zich volledig in voor het team.
 • De "Gouden Regels" van de vereniging worden nageleefd.

Wat verwachten wij van ouders?

 • Dat u langs het veld niet coacht of aanwijzingen geeft aan de spelers.
 • Dat u tijdens de rust niet in de kleedkamer komt. Er zal dan van alles besproken worden door de trainer/leider.
 • Dat u zich afmeldt als u niet kunt rijden of zelf een vervanger regelt.
 • Dat u vanaf de E-tjes niet meer in de kleedkamer aanwezig bent tijdens het douchen.
 • Dat u kennis neemt van de inhoud van dit boekje en de "Gouden Regels" naleeft.

Wat verwachten wij van leiders/trainers?

 • Houd zich aan het Jeugdleiders handboekje
 • Zorgt ervoor dat kinderen veel plezier aan het voetballen beleven
 • Is op tijd aanwezig om de kinderen op te vangen
 • Coacht en begeleid de kinderen positief en enthousiast tijdens het spel
 • Houd zich aan de "Gouden Regels" van de vereniging
 • Geeft het goede voorbeeld
 • Informeren de spelers over wedstrijden, aanvangstijden en vertrektijden
 • Regelt vervoer voor uitwedstrijden
 • Regelt wasbeurten voor de tenues
 • Vult wedstrijdformulieren in
 • Regelt ballen en hoedjes voor de warming-up en ruimt deze na afloop ook weer op
 • Waterzak, spons en drinkflessen
 • Blijven bij de spelers tot de kleedkamer is schoongemaakt
 • Zorgt ervoor dat alle spelers zich douchen
 • Woont de leidersvergaderingen bij
 • Neemt contact op met de ouders als zich een blessure voordoet
 • Behandelt iedere speler op basis van respect en gelijkwaardigheid
 • Bij calamiteiten wordt contact opgenomen met de ouders en Coördinator Jeugdzaken.

Wat kunt u van ons verwachten:

 • Dat wij erop toezien dat er op de velden op een fijne manier gevoetbald wordt.
 • Dat wij mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheden.
 • Dat wij een luisterend oor bieden als u ons nodig heeft etc.
 • Dat wij met ons allen waken voor het naleven van de "Gouden Regels" die voor in dit boekje staan vermeld.
 • Dat wij u serieus nemen
Kledingsponsor Senioren
Kledingsponsor Jeugd
sponsor