Ledeninformatie: Overige activiteiten

6.1 Clubblad

Clubblad "De Voetangel" verschijnt een aantal keren per seizoen en wordt thuis bezorgd bij alle leden en sponsoren. Door het clubblad wordt u op de hoogte gehouden van allerlei zaken binnen de voetbalvereniging. Om op de hoogte te blijven raden we u aan de Voetangel met zorg te lezen. Als lid mag U uiteraard stukjes of suggesties aanleveren (graag zelfs). In de hal voor de kantine staat een brievenbus. Ook kunt u kopij aanleveren via de e-mail; redactie@angerlovooruit.nl

Achter in het clubblad vindt u namen, adressen e.d. van bestuursleden, coördinatoren en andere medewerkers van de diverse commissies die de vereniging kent.

6.2 Website

Nieuws over de vereniging kunt u via de website lezen. Ook standen en uitslagen van de teams kan u hier vinden. De makers zijn enorm trots op deze site dus een echte aanrader!!

6.3 Club van 100 'Vrienden van Angerlo Vooruit'

De Club van 100 is een onafhankelijke (informele) vereniging die zich enerzijds ten doel stelt saamhorigheid van de leden te vergroten door het organiseren van evenementen en anderzijds een fonds beheren waaruit aankopen voor de vereniging kunnen worden gefinancierd. Ieder lid kan zijn/haar ideeën kwijt aan de commissie Club van 100 (clubvan100@angerlovooruit.nl) De commissie bestaat uit Peter Smeets, Hans Wieggers, Gerard Staring en Kees Nederhoff. Sinds de oprichting in 2005 kent de vereniging al meer dan 100 leden die jaarlijks € 50.- bijdragen. Inmiddels zijn al diverse projecten gerealiseerd zoals een lichtbak op de kantine, kluisjes en binnenkort een beamer met projectiescherm.

6.4 Evenementen

Er vinden bij Angerlo Vooruit diverse evenementen plaats. Meer informatie zal t.z.t. verstrekt worden via De Voetangel en de website.

Augustus/September/november
- De Aftrap
- Grote Clubactie
April
- Paaseieren zoeken
Mei/juni
- Eigen jeugdtoernooi (onder voorbehoud)
- Vrijwilligersavond
- Afsluitingsfestijn competitie
Juni
- Jan Hoornstra Toernooi
- Voetbalkamp weekend voor pupillen
September
- Zwaluwentoernooi
December
- Sinterklaasmiddag
- klaverjastoernooi
December /januari
- Zaalvoetbaltoernooi Jeugd
Januari
- Snerttoernooi

Deze activiteiten worden georganiseerd door de Activiteitencommissie.

6.5 Team van de week

Om de spelers een indruk te geven van wat er zich rondom het eerste elftal afspeelt op de zondag wordt er bij iedere thuiswedstrijd een jeugdteam uitgenodigd van de pupillen. Deze wordt ontvangen in de Bestuurskamer met een drankje, is bij de voorbespreking aanwezig, doet mee met de warming-up, verricht de aftrap, volgt de wedstrijd en gaat indien mogelijk mee de kleedkamer in.

Ook de ouders zijn op deze middag van harte welkom.

6.6 Toernooien

Aan het eind van ieder voetbalseizoen zijn er nog diverse toernooien. Leiders/trainers kunnen hun team hiervoor opgeven via de toernooicommissaris. Ieder team heeft minimaal 1 toernooi, meestal 2 of meer. Angerlo Vooruit organiseerd eind mei of begin juni het Jan Hoornstra toernooi. Dat is een toernooi voor 35+. Ze spelen op een half veld 7 tegen 7.

6.7 Kampioenschappen

Alle juniorenteams en seniorenteams spelen elk seizoen een hele competitie, terwijl de meeste pupillenteam 2 halve competities spelen in een seizoen. Teams die kampioen worden, worden op het park gehuldigd en rondgereden op een kar door Angerlo. Deze huldiging wordt georganiseerd door de vereniging zodat elk team hetzelfde toekomt. Acties die door ouders, leiders, trainers ondernomen worden zullen overlegd moeten worden met de desbetreffende coördinator zodat zaken niet langs elkaar heen gaan.

Alle teams worden ingeschreven voor het door de KNVB georganiseerde Bekervoetbal. Ieder team is ingedeeld in een poule en speelt enkele wedstrijden. Deze bekerwedstrijden beginnen voorafgaand aan de competitie.

6.8 Vrijwilligersbeleid

Angerlo Vooruit drijft op de inzet van ca 150 vrijwilligers die structureel taken uitvoeren. Wij gaan ervan uit dat ouders ook een bijdrage leveren in het geheel. Het vervoer van jeugdspelers wordt via een vervoersschema dat de leider maakt door ouders verzorgd. Dit geldt ook voor het wassen van de kleding.

Indien u daarnaast bereid bent extra taken te verrichten dan stellen wij dit zeer op prijs. Er zijn nog diverse commissies die uitbreiding van de bezetting behoeven.

Met ingang van het seizoen 2007/2008 zullen alle vrijwilligerszaken worden gecoördineerd door een 'commissie vrijwilligerszaken'. Deze commissie is als volgt samengesteld:
- Marianne Derksen (0313-472104 - mariannederksen@hotmail.com)
- Tonny Meyer (0313-475789 )

Vrijwilligers die bij het uitvoeren van hun taak problemen tegenkomen die zij zelf niet kunnen oplossen kunnen de commissieleden aanspreken. Zij zullen helpen met het zoeken naar oplossingen.

Indien u onze organisatie wilt versterken neemt u dan contact op met één van de commissieleden. Zij zullen er zeker in slagen een leuke functie voor u te vinden.

6.9 Gedragscode

Zoals u in het voorwoord heeft kunnen lezen willen we het leuk hebben en houden bij Angerlo Vooruit. Daarvoor hanteren we een aantal gedragsregels. Ze staan bekend als de 'Gouden Regels'. Deze gedragscode bepaalt hoe we met elkaar om willen gaan in de vereniging. Dat gaat niet altijd vanzelf. Iedereen zal er moeite voor moeten doen en indien nodig elkaar daarop aanspreken. Ook op het inschrijfformulier worden deze genoemd. Hiervoor tekent u als uw zoon/dochter zich inschrijft bij Angerlo Vooruit. Samen proberen we hier aan te werken.

Kledingsponsor Senioren
Kledingsponsor Jeugd
sponsor